ѕерва€ в ћолдове электронна€ Ѕиржа “руда 2000 - 2019


—делать стартовой / ƒобавить в »збранное

 

 

 

 * Conducător-încărcător
 * Hamal la linia de îmbuteliere
 * Specialist la laboratorul tehnologic 

 

* Senior Hyperion Developer
* Senior Salesforce developer
* .NET developer
* C# Developer

 
 *
Recruiter

 * Manager Achiziții

 *
Manager Vânzări

 *
E-Commerce Customer Support
 

 * Automation and DevOps Developer
 * IT Helpdesk Team Leader
 * Automation Junior Developer
 * HR Manager

 

 

 

 
             

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  Х Vânzător în magazinul Online Moldcell

  Х Reprezentant Vânzări B2B în regiunea Centru

  Х Vânzător Consultant în Chişinău

  Х Vânzător Consultant Regiunea Nord (Glodeni și
      Soroca)

 Х Reprezentant Vînzări la Telefon  

    http://www.moldcell.md/cariera

 

 

 

Întreprinderea cu capital străin ФDanube LogisticsФ S.R.L. - Operatorul și proprietarul Portului International Liber Giurgiulești ( www.gifp.md ) anunță poziția vacantă de:

 

Inginer-constructor

 


IMPORTANT

Locul de muncă constituie - Portul International Liber Giurgiulești, situat în s. Giurgiulești, r-nul Cahul. Compania asigură cazare și transport tur-retur.
 

Scopul general al funcției:

Inginerul-constructor este responsabil de organizarea și gestionarea proiectelor de construcții din Port. Urmărește și asigură execuția lucrărilor pe șantier din punct de vedere al cantității, calității și respectării termenelor de execuție. Asigură desfășurarea activităților de construcții în condiții de maximă siguranță cu respectarea prevederilor de protecție a muncii și securității industriale. Întocmește rapoarte de activitate.
 

Cerințe:

- Studii superioare tehnice inginerești în domeniul construcții;
- Responsabil tehnic atestat în domeniu;
- Diriginte de șantier atestat în domeniu;
- Experiență relevantă de muncă în domeniu;
- Abilități organizaționale, seriozitate/responsabilitate și de comunicare înalte;
- Cunoștințe de limba română și rusă;
- Cunoștințe operare MS Office (Word, Excel).
 

Atribuții și sarcini de bază ale funcției:

- Organizează lucrări pe șantier;
- Verifică planurile de execuție și propune soluții constructive pentru rezolvarea neconformităților
  identificate și tehnologii;
- Studiază detaliile de proiectare și documentația tehnică necesară pentru lucrările de construcție;
- Urmărește execuția lucrărilor pe șantier din punct de vedere al cantității, calitatii, și respectării
  termenelor de execuție;
- Întocmește cartea de construcției;
- Întocmește și/sau verifică atașamentele, situațiile de lucrări, rapoartele de lucru, procesele verbale
  și oricare altă documentație cu caracter tehnic;
- Urmărește ca aprovizionarea cu materialele comandate să se facă la timp și verifică existența
 documentelor de calitate;
- Însușește și urmărește aplicarea legislației, procedurilor și instrucțiunilor tehnice de lucru.

_______________________________________

Persoanele interesate pot transmite CV-l la adresa poștală: hr@danlog.md Informații suplimentare puteți obține la: +(373) 78884030


Prin expedierea CV-ului și a altor documente la adresa poștală susmenționată candidatul consimte implicit la recepționarea și prelucrarea datelor personale conținute în CV și în celelalte documente exclusiv în scopul analizării calificării candidatului pentru postul vacant, precum și la păstrarea unor asemenea date în dosarele noastre pentru ocazii de angajare viitoare. Candidatul își poate revoca consimțământul în orice moment prin expedierea unei notificări la adresa de e-mail menționată mai sus. Vă rugăm să nu includeți categorii speciale de date personale, a căror prelucrare ar necesita, în conformitate cu legislația în vigoare consimțământul scris al subiectului acestora.
 

 

 

Întreprinderea cu capital străin ФDanube LogisticsФ S.R.L. - Operatorul și proprietarul Portului International Liber Giurgiulești ( www.gifp.md ) anunță poziția vacantă de:

 

 

Inginer-șef Electroenergetică
 

 

 

IMPORTANT

Locul de muncă constituie - Portul International Liber Giurgiulești, situat în s. Giurgiulești, r-nul Cahul. Compania asigură cazare și transport tur-retur.
 

Scopul general al funcției:

Inginerul-șef Electroenergetică este o funcție de conducere și răspunde de organizarea activităţilor a complexului electric din Port. Este necesar de cunoscut sistemele și rețelele electrice la nivelul de joasă și medie tensiune, tensiuni înalte (un avantaj); motoare electrice, sisteme de protecție, cablaj; Experiență în identificarea rapidă a defectelor, un avantaj ar fi prin conectarea unui laptop la PLC pentru găsirea defectului; Capacitate bună de comunicare, stabilirea caietelor de sarcini privind lucrările de instalare/modernizare a sistemelor acordate către terți, urmărește buna derulare a lucrărilor pe toata durata de desfășurare a proiectului, asistă la punerea în funcțiune a instalațiilor; Experiența în derulare lucrări de automatizări și instalații electrice industriale (realizare tablouri, cablare, punere în funcțiune).
 

Cerințe:

- Studii superioare tehnice în energetică, management în energetică, electrică, automatizare;
- Experiență relevantă de muncă în domeniu;
- Abilități organizaționale și de comunicare înalt;
- Cunoștințe de limba română și rusă;
- Cunoștințe operare MS Office (Word, Excel).
 

Atribuții și sarcini de bază ale funcției:

- Coordonarea și monitorizarea prestatorilor de servicii ce execută lucrări de operare și mentenanță
  a complexului electric din port;
- Monitorizarea, planificarea și coordonarea montării instalațiilor electroenergetice și realizarea
  probelor pentru punerea lor în funcțiune;
- Intervenirea în timp util pentru depanarea echipamentelor în cazul defecțiunilor accidentale;
- Realizarea lucrărilor de revizie ale echipamentelor și utilajelor de producție și pregătirea
 documentației necesare, conform planificărilor;
- Propunerea și implementarea soluțiilor de eficientizare energetică.

_______________________________________

 

 

 

INGINER-ȘEF TERMINAL PETROLIER
 

 

IMPORTANT

Locul de muncă constituie - Portul International Liber Giurgiulești, situat în s. Giurgiulești, r-nul Cahul. Compania asigură cazare și transport tur-retur.
 

Scopul general al funcției:

Inginerul-șef Terminal Petrolier este o funcție de conducere și răspunde de organizarea activităţilor în cadrul Terminalului Petrolier. Este necesar de cunoscut rețelele tehnologice de lucru a întregului Terminal, sa cunoască instalațiile și utilajele cu care lucrează, să aibă cunoștințe de protecția muncii, securității industriale și mediului pentru zona pe care o deservește, să cunoască caracteristicile produselor pe care le folosește (din punct de vedere al pericolului de incendiu, explozie, nocivitate, etc.). Asigura desfășurarea proceselor de recepționare, depozitare și încărcare a produselor petroliere în/din autocisterne, cazane de cale ferată și transport naval în condiții maxime de securitate conform prevederilor Normelor de securitate.
 

Cerințe:

- Studii superioare tehnice inginerești (studii în domeniu petrolier - va constitui   un avantaj);
- Experiență relevantă de muncă în domeniu;
- Abilități de organizaționale și de comunicare înalte.
- Cunoștințe de limba română și rusă;
- Cunoștințe operare MS Office (Word, Excel).
 

Atribuții și sarcini de bază ale funcției:

- Elaborează Instrucțiuni de securitate a muncii și Proceduri de lucru pentru   personalul din cadrul
  Terminalului Petrolier.
- Coordonează, organizează și răspunde de activitatea de reparaţii şi întreţinere   din cadrul
  Terminalului.
- Asigură întocmirea și aprobă Instrucţiunile de exploatare, întreținere și   lubrifiere a utilajelor,
  agregatelor și instalaţiilor societăţii.
- Asigura o bună desfășurare a proceselor de recepționare, depozitare și
  încărcare a produselor petroliere.
- Duce evidența cantităților de produse petroliere transbordate în Terminalul   Petrolier.
- Petrece Instructajul la locul de muncă personalului subordonat, în baza   Instrucţiunilor de
  protecţie a muncii.
- Asigură o bună funcționare a utilajelor și echipamentelor din cadrul Terminalului    Petrolier.
- Organizează verificarea periodică a aparatelor de măsura și control.
- Asigură necesarul de piese de schimb și întocmește Cereri de achiziție.

_______________________________________
 

Persoanele interesate pot transmite CV-l la adresa poștală: hr@danlog.md  Informații suplimentare puteți obține la: +(373) 78884030
 

Prin expedierea CV-ului și a altor documente la adresa poștală susmenționată candidatul consimte implicit la recepționarea și prelucrarea datelor personale conținute în CV și în celelalte documente exclusiv în scopul analizării calificării candidatului pentru postul vacant, precum și la păstrarea unor asemenea date în dosarele noastre pentru ocazii de angajare viitoare. Candidatul își poate revoca consimțământul în orice moment prin expedierea unei notificări la adresa de e-mail menționată mai sus. Vă rugăm să nu includeți categorii speciale de date personale, a căror prelucrare ar necesita, în conformitate cu legislația în vigoare consimțământul scris al subiectului acestora.

 

 
 
 
 
 
 
     

 

   


BC ДMOBIASBANCĂ Ц Groupe Société GénéraleФ S.A., parte a unuia dintre cele mai importante grupuri financiare internaționale, este una dintre cele mai inovative, stabile financiar şi de încredere bănci pe piaţa Republicii Moldova. Grupul Société Générale are peste 146 000 de angajaţi, prezenți în 65 de ţări, ce servesc zilnic peste 31 de milioane de clienţi ai grupului din întreaga lume.

Invităm tineri specialiști și profesioniști să facem echipă comună și să ne dezvoltăm împreună!
 

 

BC ДMobiasbancă - Groupe Societe GeneraleФ S.A.
anunţă concurs pentru postul vacant de
 

 

 

 

 


 

ROGOB SRL- una din cele mai mari intreprinderi de produse din

carne si mezeluri din Moldova,  anunta concurs pentru functiile:
 

 


 

More >>>

 

 


 

Compania HR-Consulting ( www.search4staff.com ) la solicitarea clientului sau, este in cautarea candidatilor pentru postul vacant:

 

 


Х Back-End Developer
 

Х Front-End Developer
 

Х QA Enginner

 

Х Project Manager Officer
 

Х Sales Trainer
 

Х Technical Support Assistant
 

Х Training, Support and Help Desk Specialist
 

Х Marketing Director
 

Х Specialist Resurse Umane
 

Х Head of Customer Service Department
 

Х Bucătar Șef
 

Х Trade Marketing Associate
 

Х Recruiter
 

Х Installation Engineer
 

Х Mechanical Design Engineer
 

Х Administrative Assistant
 

Х Team Leader (Nordul si Sudul Moldovei)


Х  оммерческие јгенты (—еверный и ёжный регионы)
 

Х Reprezentant Medical (Balti)
 

Х Copywriter
 

Х Reprezentant de Vanzari
 

Х Quality Manager
 

Х Contabil Sef Adjunct
 

Х Contabil/ Ajutor Contabil Sef (productie internationala)
 

Х Marketing Manager
 

Х Specialist Comunicare (Nordul RM)
 

Х ћаркетинг  оординатор (международна€ компани€,
  официальный представитель в –ћ)
 

Х Road Construction Engineer
 

Х Pre Sales Consultant (provider of IT solutions and services)
 

Х Consultant vânzări (tehnica electronica)
 

Х Agent Vanzari Tehnica Agricola
 

Х Agronom Consultant Ц specialist in nutritie vegetala
 

Х Quality Assurance Engineer (QA Engineer)
 

Х Java Back-End Developer (Spring)
 

Х Front-End Developer (React.js)
 

Х DevOps Engineer
 

Х Android Developer
 

Х “ехнолог производства (—евер ћолдовы)
 

Х Ќачальник отдела качества (—евер ћолдовы)
 

Х Operator Incarcator Frontal - Mecanic de stivuitor (Statie
  Mobila Betoane)
 

Х Tehnician Automatist (Statie Mobila Betoane)
 

Х Inginer Tehnolog in Producerea Cimentului
 

Х Mecanic
 

Х Electrician
 

Х »нспектор по кадрам
 

Х HR-Director
 

Х HR Manager
 

Х Manager logist
 

Х Contabil Import
 

Х Agent vânzări

 

 

 

__________________________________________________

 


 

More>>>

 

 

 

 


 

I.M.ФEfes Vitanta Moldova BreweryФ S.A. is looking for a success driven, motivated and creative persons

 

   
Х Ghid pentru excursii la fabrica de bere
Х Agent comerţ or. Cahul
Х Agent comerţ or. Bălţi
Х Conducător-încărcător
Х Hamal la linia de îmbuteliere
Х Specialist la laboratorul tehnologic
Х Operator producere
Х Operator-mecanic îmbuteliere
Х Operator linia verde
Х Merchandiser or. Chișinău
Х Manager Assistant (Secretary-Referent)


More >>>

 

 

 

 

 

 

 Alătură-te echipei de succes AndyТs Pizza şi La Placinte!

 

   

Director al restaurantului
   

Chelner
   

Bucatar
   

Barman
   

Maestru de deserturi
   

Operator livrare
   

Cofetar
   

Muncitor auxiliar / Hamal
   

Spalatoare/Spalator de vase
   

Servitoare
   

ƒиректор ресторана
   

ќфициант
   

ѕовар
   

Ѕармен
   

ћастер по десертам
   

ќператор доставки
   

ѕекарь
   

 ондитер
   

ќператор в заготовительный комплекс (повар)
   

¬одитель-экспедитор
   

–азнорабочий / √рузчик
   

ѕосудомойщица
   

”борщица
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gilat Satellite Networks Ltd (NASDAQ, TASE: GILT) is a leading provider of products and services for satellite-based broadband communications. Gilat develops and markets a wide range of high-performance satellite ground segment equipment and VSATs, with an increasing focus on the consumer and Ka-band market.
With over 30 years of experience, and over a million products shipped to more than 85 countries, Gilat has provided enterprises, service providers and operators with efficient and reliable satellite-based connectivity solutions, including cellular backhaul, banking, retail, e-government and rural communication networks.

 

Our benefits:

* 8 hours working day / 5 days working week
* Social insurance
* Competitive salary rates
* Yearly bonuses
* Paid vacations and national holidays
* Friendly team
* Modern office and equipment according to the market
   standards
* Great Team building few times per year
* Trainings
* Business trips


 

 

 

Automation and DevOps Developer
 

 

 

Job Description:

Gilat Satellite Networks is looking for a passionate QA Automation Engineer with 2+ years of experience in automation and\or DevOps. As a QA Automation Engineer you will focus in the development, test, and deployment of complex testing solutions. You will design, create/implement, and maintain test automation frameworks to increase productivity and efficiency in the QA department and collaborate with multiple Development teams to enhance and improve automated test coverage.
 

Responsibilities:

Х Write, execute and refactor automated test cases.
Х Plan, design and enhance automation frameworks and tools.
Х Work with cross-team product owners, developers and quality engineers to
  support QA processes.
 

Qualifications:

Х Demonstrated programming skills and proven experience in JAVA and\or
  .NET (C#):
- OOPs Concepts.
- File IO and Serialization, Markup Languages like XML and JSON.
- Multithreading and Synchronization.
- Experience of using Web Frameworks like Spring / Spring Boot.
- Service Oriented Architecture / Web Services Ц SOAP / REST.
Х Familiar with Software Development Life Cycle (SDLC) Ц Must
Х Basic understanding of web technologies - Must
Х Experience in Linux and\or Windows OS - Must
Х Experience with other programming languages like Python - Advantage
Х Knowledge of layer 2- 4 networking protocols (TCP / IP, UDP) Ц Advantage
Х Strong analytical skills and the ability to learn quickly - Must
Х Strong written and verbal communication skills and interpersonal skills - Must
Х Fluency in English - Must
 

Education and/or Experience:

Х BachelorТs degree in CS, Engineering, or related technical field
 

Please send a CV to: officemdc@gilat.com


Note: Only CVТs written in English shall be taken into consideration!
Please indicate in the subject line of your e-mail the position you are applying for.

_____________________________________________

 

 

 

 

IT Helpdesk Team Leader
 

 

 

Job description

The Helpdesk Team Leader will manage a dynamic, professional and welcoming helpdesk team, working with diverse and cutting-edge technologies and will be responsible for providing IT support globally.

As a company spread over 22 countries, we offer an enriching working environment, in which youТd be able to experience challenging technologies and latest state-of-the-art platforms.
 

In this position, you will:

Х Lead, coach and develop our IT Helpdesk Team
Х Manage the IT Helpdesk operations, measure and improve its performance
Х Ensure IT Helpdesk delivery in a timely and accurate manner and meet SLAs
Х Follow up with customers to identify areas of improvement
Х Build the required knowledge, procedures and practices
Х Drive continuous improvement initiatives within the Helpdesk and IT
  Organization
 

Requirements

Х 3+ years of experience with leading an IT Helpdesk operation
Х Experienced in creating, measuring and improving service delivery KPIs
Х Customer-service oriented with a problem-solving attitude
Х Strong analytical skills
Х Strong IT knowledge
 

Platforms we use

Х Microsoft Windows Office 365, SharePoint, OneDrive, Skype for Business,
  Active Directory, SQL
Х Windows desktop and server operating systems
Х Cloud based applications: Salesforce, SuccessFactors
Х Networking, VPNs, remote access, IP Telephony
 

Required Languages

Х Fluent English (writing and speaking)
 

If you are willing to work in a good International Company and you correspond with the profile, please send a CV to: officemdc@gilat.com


Note: Only CVТs written in English shall be taken into consideration!
Please indicate in the subject line of your e-mail the position you are applying for.

_____________________________________________

 

 

 

 

 

Automation Junior Developer
 

 

 

Job Description:

Gilat Satellite Networks is looking for a passionate QA Java Automation. As a QA Java Automation Developer, you will focus on developing testing solutions. You will design, create/implement, and maintain test automation frameworks to increase productivity and efficiency in the QA department and collaborate with multiple Development teams to enhance and improve automated test coverage.
 

Responsibilities:

Х Write, execute and refactor automated test cases.
Х Plan, design and enhance automation frameworks and tools.
Х Work with cross-team product owners, developers and quality engineers to
  support QA processes.
 

Qualifications:

Х Programming skills and proven experience in JAVA:
- OOPs Concepts.
- File IO and Serialization, Markup Languages like XML and JSON.
- Multithreading and Synchronization.
- Service Oriented Architecture / Web Services Ц SOAP / REST.
Х Familiar with Software Development Life Cycle (SDLC) Ц Must
Х Basic understanding of web technologies Ц Must
Х Experience in Linux and\or Windows OS Ц Must
Х Strong analytical skills and the ability to learn quickly, self-motivation Ц Must
Х Strong written and verbal communication skills and interpersonal skills - Must
Х Fluency in English - Must
 

Education and/or Experience:

Х BachelorТs degree in CS, Engineering, or related technical field
 

Please send a CV to: officemdc@gilat.com


Note: Only CVТs written in English shall be taken into consideration!
Please indicate in the subject line of your e-mail the position you are applying for.

_____________________________________________

 

 

 

HR Manager
 

 

 

If you join Gilat you will be part of a global expanding company, growing to new exciting areas while using cutting edge technology in the satellite industry and has tier one customers over the globe.
We are looking for HR Manager to our site in Moldova. This is an exciting opportunity to play a crucial role in the day to day running of one of the leading company in the satellite industry.
 

General Responsibilities:

Х Compensation & benefit
Х Welfare
Х Recruitment & deployment
Х Employee relations
Х OD
Х Legal & Labor laws
 

What you will do?

Х Manage, Drive, plan, develop & implement HR strategies.
Х Employee relation responsibilities including recruitment, hiring and termination.
Х Act as a trusted advisor for the management team on HR related matters.
Х Implement HR Policies regulation and audits.
Х Be a part of global HR team and liaise with HQ and relevant stake holders.
Х Support current and future business needs through the development,
  engagement, motivation and preservation of human capital.
Х Respond to management & employee inquiries regarding policies, processes
  & programs
Х Ensure legal compliance
Х Reporting to the Head of Moldova Site
 

What you should have?

Х +5 years of experience in HR roles.
Х Experience in a global company- nice to have.
Х A passion for people.
Х Strategic insight and tactical execution with analytic capability.
Х Excellent communication skills.
Х Very good English (other languages- are welcome)
Х Bachelor degree Ц must
 

If you are willing to work in a good International Company and you correspond with the profile, please send a CV to: officemdc@gilat.com


Note: Only CVТs written in English shall be taken into consideration!
 

Please indicate in the subject line of your e-mail the position you are applying for.

_____________________________________________
 

 

 

 

ѕри выборе одной из категорий, на данной странице будут отображены только вакансии относ€щиес€ к выбранной ¬ами категории.

 

 

* IT
* ƒизайн
* Ѕухгалтери€, Ёкономика, ‘инансы, Ѕанки
* —екретари, ќфис-менеджеры, –еференты

* Oparator Call Center
* ћенеджмент Ц управл€ющие компаний, отделов
* ћенеджмент Ц продажи
* ћенеджмент Ц HR
* ћенеджеры ¬Ёƒ, таможн€, логистика, склад
* ћаркетинг, PR, реклама
* ёристы, адвокаты, нотариусы
* “уризм, гостиницы
* —фера обслуживани€
* »нженеры, технологи
* ѕереводчики
* ћедицинские работники, фармацевты
* ќхрана, безопасность
* Ўоу-бизнес, јрт., культура, музыка
* ¬одители
* ѕреподаватели, репетиторы
* –абочие
* —троительство
* ∆урналисты, редакторы, корректоры
* ќбщепит
* —ельское хоз€йство
* —набжение
* ѕродавцы
*  урьеры
* ѕромоутеры

* ѕроизводство

 

 

 


 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

јдминистраци€ сайта 
 e-mail:   (tel: 06 9154246)

 

 


© Copyright 2000 - 2019

 

—траница сгенерирована за 0.036280 секунд