Mobiasbanca – OTP Group S.A.


Prezentă pe piața locală din 4 iulie 1990, Mobiasbanca este a 4-a cea mai mare bancă universală de pe piața bancară din Moldova, fiind activă atât pe segmentul de retail, cât și corporate.
La data de 25 iulie 2019, OTP Bank a devenit acționarul majoritar al băncii, grupul ungur fiind prezent deja în 11 țări din regiunea Europei Centrale și de Est.
OTP Group este unul dintre cei mai stabili și de încredere furnizori de servicii financiare și un jucător bancar dominant pe piața Europei Centrale și de Est.
OTP Group deservește 18,5 milioane de clienți cu peste 35.000 de angajați și are o rețea de peste 1.400 de sucursale. OTP Bank este cea mai mare bancă comercială din Ungaria, cu o cotă de piață de 26% din totalul activelor. Rentabilitatea Grupului OTP în termeni de ROE este cea mai mare dintre grupurile bancare europene. Grupul OTP acordă servicii în domeniul asigurărilor, imobiliare, factoring, leasing și gestionarea activelor, fonduri de investiții și fonduri de pensii.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junior Auditor,

Departamentul Audit
 

 

 

Beneficiile pe care le oferim:

• Vrem să îți extinzi cunoștințele, așa că vei avea o varietate de cursuri la care poți participa și
   avansa în carieră;
• Avem la dispoziție un portal Intranet, unde poți găsi informații de specialitate;
• Dacă faci sport, avem o sală de sport excelentă;
• Din moment ce prețuim sănătatea, vei dispune de asigurare medicală suplimentară;
• Pentru că promovăm stilul sănătos de viață vei beneficia de tichete de masă în valoare de 45 lei
  pentru fiecare zi lucrătoare;
• Salariu fix + alte avantaje financiare;
• Program de muncă stabil (Luni - Vineri, 08:30-17:30).
 

Responsabilităţi de bază:

• Participă, sub supravegherea Auditorului Senior şi/sau Şefului Departamentului Audit, la
  efectuarea controalelor de audit independente a activităţii subdiviziunilor structurale ale Băncii;
• Acumulează, generalizează şi sistematizează informaţiile primare obţinute în cadrul controalelor
  efectuate;
• Efectuează controlul respectării tuturor actelor normative şi reglementărilor legislaţiei în vigoare
 (Codul Fiscal, Standardele Naţionale de Contabilitate, Regulamentele şi instrucţiunile Băncii
 Naţionale a Moldovei etc. )de către toate subdiviziunile Băncii, precum şi de către toţi colaboratorii
 acestora;
• Depistează şi raportează către Şeful Departamentului şi Auditorul Senior privind orice încălcări
  admise ale reglementărilor Băncii Naţionale a Moldovei, a legislaţiei fiscale, a actelor normative
  interne ale Bănci şi altor prevederi ale legislaţiei în vigoare;
• Asigură realizarea calitativă a sarcinilor încredinţate termenii stabiliţi;
• Participă la întocmirea rapoartelor privind controlul efectuat.
 

Cerinţe faţa de candidaţi:

• Studii superioare în domeniul financiar/economic;
• Cunoaşterea la nivel începător a actelor normative, a regulamentelor, procedurilor şi instrucţiunilor
   emise de Banca Naţională a Moldovei ce ţin de activitatea instituţiilor financiare;
• Experienţă de activitate în sistemul financiar-bancar va constitui un avantaj;
• Cunoştinţe avansate de aplicare: MS Office (Word, Excel, PowerPoint, MS Access);
• Cunoaşterea obligatorie a limbilor: română, rusă, engleză.
 

Aplică CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa electronică: resurse.umane@mobiasbanca.md  
Informaţii suplimentare la tel.: 022 812 332

_________________________________________________________________

 


 

 

 

 

 

 

Coordonator Marketing,

Secția Marketing și Cercetări,
Departamentul Marketing și Gestiunea Produselor
 

 

 

Misiune post: Menținerea unui sistem eficient de bugetare, de monitorizare și control a resurselor aferente activității de marketing operațional.
 

Beneficiile pe care le oferim:

• Vrem să îți extinzi cunoștințele, așa că vei avea o varietate de cursuri la care poți participa și
  avansa în carieră;
• Avem la dispoziție un portal Intranet, unde poți găsi informații de specialitate;
• Dacă faci sport, avem o sală de sport excelentă;
• Din moment ce prețuim sănătatea, vei dispune de asigurare medicală suplimentară;
• Pentru că promovăm stilul sănătos de viață vei beneficia de tichete de masă în valoare de 45 lei
  pentru fiecare zi lucrătoare;
• Salariu fix + alte avantaje financiare;
• Program de muncă stabil (Luni - Vineri, 08:30-17:30).
 

Responsabilități de bază:

• Participă la elaborarea bugetului de marketing în colaborare cu managerii de campanii;
• Supervizează utilizarea eficientă a resurselor aferente activității de marketing: monitorizează
  cheltuielile, gestionează facturile și coordonează reconcilierea datelor între subdiviziuni;
• Asigură stabilirea și menținerea parteneriatelor eficiente și fiabile cu furnizorii externi;
• Asigură procesul de achiziție și distribuție a materialelor aferente activităților de promovare.
 

Cerințe față de candidați:

• Studii superioare cu profil de Marketing sau Economie;
• Experiență de muncă de minim 1 an;
• Experiență în colaborare cu agenții de publicitate, organizatori de evenimente, tipografii, furnizori
  de materiale de promovare personalizate- va constitui un avantaj competitiv;
• Responsabilitate și orientare spre rezultat
• Abilități analitice, de organizare și planificare
 

Aplică CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa electronică: resurse.umane@mobiasbanca.md  
Informaţii suplimentare la tel.: 022 812 332

_________________________________________________________________

 

 


 

 

 

 

 

 

Digital Marketing Manager,

Secția Marketing și Cercetări,
Departamentul Marketing și Gestiunea Produselor
 

 

 

Misiune post: Asigură implementarea unei strategii eficiente de marketing digital pentru atingerea obiectivelor de afaceri.
 

Beneficiile pe care le oferim:

• Vrem să îți extinzi cunoștințele, așa că vei avea o varietate de cursuri la care poți participa și
  avansa în carieră;
• Avem la dispoziție un portal Intranet, unde poți găsi informații de specialitate;
• Dacă faci sport, avem o sală de sport excelentă;
• Din moment ce prețuim sănătatea, vei dispune de asigurare medicală suplimentară;
• Pentru că promovăm stilul sănătos de viață vei beneficia de tichete de masă în valoare de 45 lei
  pentru fiecare zi lucrătoare;
• Salariu fix + alte avantaje financiare;
• Program de muncă stabil (Luni - Vineri, 08:30-17:30).
 

Responsabilități de bază:

• Elaborarea strategiilor eficiente de marketing digital;
• Planificarea, crearea și implementarea campaniilor digitale multiplatforme;
• Monitorizarea constantă a indicatorilor de performanță și evaluarea rezultatelor acţiunilor de
  promovare desfășurate;
• Identificarea noilor tendințe in domeniu, studierea pieței (analiza si segmentarea grupurilor țintă) și
  monitorizarea competiției prin prisma Marketingului Digital;
• Colaborarea cu agențiile de creație și alți furnizori de servicii la crearea conținutului digital;
• Administrarea site-ului web corporativ al băncii: gestiunea structurii, conținutului comercial,
  monitorizarea performanței.
 

Cerințe față de candidați:

• Studii superioare cu profil de Marketing, IT sau Economie;
• Experiență în Marketing Digital/Social Media Marketing (cunoașterea avansată a tehnologiilor și

  instrumentelor specifice: SEO/SEM, Google Analytics, Social Media, publicitate online etc.).
  Cursurile absolvite în domeniul Marketing Digital/Social Media Marketing vor reprezenta un avantaj;
• Experiență în administrarea paginilor web, creare de conținut, publicitate contextuală, analiza
  performanțelor și cea comportamentală;
• Creativitate și abilități de prezentare;
• Abilități analitice și de previziune;
• Competențe excelente de relaționare și comunicare.
 

Aplică CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa electronică: resurse.umane@mobiasbanca.md  
Informaţii suplimentare la tel.: 022 812 332

_________________________________________________________________

 

 

 


 

 

 

 

 

Analist

Departamentul Raportare Financiară
 

 

 

Beneficiile pe care le oferim:

• Acordarea suportului privind identificarea, analiza şi formalizarea cazurilor de incidente funcționale
  al sistemului informațional al băncii;
• Vrem să îți extinzi cunoștințele, așa că vei avea o varietate de cursuri la care poți participa și
  avansa în carieră;
• Avem la dispoziție un portal Intranet, unde poți găsi informații de specialitate;
• Dacă faci sport, avem o sală de sport excelentă;
• Din moment ce prețuim sănătatea, vei dispune de asigurare medicală suplimentară;
• Pentru că promovăm stilul sănătos de viață vei beneficia de tichete de masă în valoare de 45 lei
  pentru fiecare zi lucrătoare;
• Salariu fix + alte avantaje financiare;
• Program de muncă stabil (Luni - Vineri, 08:30-17:30).
 

Responsabilităţi de bază:

• Participarea la perfectarea rapoartelor financiare și prudențiale către Group: IFRS BSPL, FINREP,
  CCRM, COREP etc;
• Participarea la perfectarea rapoartelor financiare și prudențiale către BNM: (FINREP, COREP);
• Urmărește încadrarea in indicatorii prudențiali;
• Participarea la perfectarea rapoartelor IFRS;
• Asigura relația cu auditorii băncii.
 

Cerinţe faţa de candidaţi:

• Studii superioare cu profil economic;
• Experienţă în domeniul financiar/bancar nu mai puţin de 1 an;
• Cunoştinţe informatice: MS Officer, Excel, SAS; (SQL) la nivel avansat
• Cunoaşterea legislaţiei bancare, IFRS, capacitatea de analiză a indicatorilor activităţii bancare;
• Gîndire analitică şi abilităţi de comunicare;
• Abilităţi de prioritizare corectă a sarcinilor;
• Cunoaşterea limbilor engleză și română.
 

Aplică CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa electronică: resurse.umane@mobiasbanca.md  
Informaţii suplimentare la tel.: 022 812 332

_________________________________________________________________

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Manager Produs

Secţia Produse Persoane Fizice,
Departamentul Marketing şi Gestiunea Produselor
 

 

 

 

Beneficii pe care le oferim:

• Vrem să îți extinzi cunoștințele, așa că vei avea o varietate de cursuri la care poți participa și
  avansa în carieră;
• Avem la dispoziție un portal Intranet, unde poți găsi informații de specialitate;
• Oficiul exact în centrul Chișinăului;
• Dacă faci sport, avem o sală de sport excelentă;
• Din moment ce prețuim sănătatea, vei dispune de asigurare medicală suplimentară;
• Pentru că promovăm stilul sănătos de viață vei beneficia de tichete de masă în valoare de 45 lei
  pentru fiecare zi lucrătoare;
• Salariu fix + alte avantaje financiare;
• Program de muncă stabil (Luni-Vineri, 08:30-17:30).
 

Responsabilităţi:

• Elaborarea/dezvoltarea ofertei de produse a băncii raportate la necesităţile clienţilor, resursele
  băncii şi oportunităţile de pe piaţă într-un mod superior competitorilor băncii;
• Segmentarea pieţii şi selectarea grupelor ţintă de clienţi, care vor fi trataţi în cadrul acţiunilor de
  marketing şi campaniilor promoţionale planificate spre lansare;
• Elaborarea şi implementarea măsurilor de majorare a gradului de echipare cu produse a clientului -
  persoană fizică, precum şi de creştere a fidelităţii clientului faţă de produsele Băncii;
• Crearea planurilor de lansare şi promovare pentru produsele şi serviciile băncii din segmentul pieţei
  persoanelor fizice şi urmărirea executării lor;
• Crearea şi dezvoltarea produselor (ofertelor) sau serviciilor cu propuneri de modificări de preţuri
  aferente.
 

Cerințe:

• Experienţa de muncă în sistemul bancar;
• Cunoaşterea produselor şi serviciilor bancare din segmentul pieţei persoanelor fizice;
• Cunoaşterea legislaţiei în domeniul produselor bancare destinate persoanelor fizice;
• Cunoştinţe avansate de aplicare: MS Office, Excel, PowerPoint;
• Cunoaşterea limbii române, ruse şi engleze;
• Studii superioare cu profil economic.
 

Aplică CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa electronică: resurse.umane@mobiasbanca.md  
Informaţii suplimentare la tel.: 022 812 332

_________________________________________________________________

 

 


 

 

 

 

 

Consilier Evaluator


Secţia Evaluare Garanţii
 

 

 

Beneficiile pe care le oferim:

• Acordarea suportului privind identificarea, analiza şi formalizarea cazurilor de incidente funcționale
  al sistemului informațional al băncii;
• Vrem să îți extinzi cunoștințele, așa că vei avea o varietate de cursuri la care poți participa și
  avansa în carieră;
• Avem la dispoziție un portal Intranet, unde poți găsi informații de specialitate;
• Dacă faci sport, avem o sală de sport excelentă;
• Din moment ce prețuim sănătatea, vei dispune de asigurare medicală suplimentară;
• Pentru că promovăm stilul sănătos de viață vei beneficia de tichete de masă în valoare de 45 lei
  pentru fiecare zi lucrătoare;
• Salariu fix + alte avantaje financiare;
• Program de muncă stabil (Luni - Vineri, 08:30-17:30).
 

Responsabilităţi principale:

• Verifică şi avizează rapoartele de evaluare elaborate de companiile de evaluare;
• Evaluează şi întocmeşte actele de examinare și verificare/monitorizare privind bunurile mobile
  propuse drept garanții;
• Monitorizează, analizează și verifica activitatea societăților de evaluare, care colaborează cu banca;
• Verifica integritatea şi calitatea bunurilor gajate, în cadrul acțiunilor de control.
 

Cerinţe:

• Experienţa de activitate în sistemul financiar-bancar minim 1 an
• Studii superioare profil economic/evaluarea imobilului
• Cunoaşterea fluentă a limbilor: română, engleză şi rusă;
• Cunoştinţe de baza de aplicare a MS Office (Word, Power Point)
• Permis de conducere categoria B.
 

Aplică CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa electronică: resurse.umane@mobiasbanca.md  
Informaţii suplimentare la tel.: 022 812 332

_________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analist modelare riscuri


Departamentul Monitorizarea si Administrarea Riscului de Credit
 

 

 

Beneficiile pe care le oferim:

• Acordarea suportului privind identificarea, analiza şi formalizarea cazurilor de incidente funcţionale
  al sistemului informațional al băncii;
• Vrem să îți extinzi cunoștințele, așa că vei avea o varietate de cursuri la care poți participa și
  avansa în carieră;
• Avem la dispoziție un portal Intranet, unde poți găsi informații de specialitate;
• Dacă faci sport, avem o sală de sport excelentă;
• Din moment ce prețuim sănătatea, vei dispune de asigurare medicală suplimentară;
• Pentru că promovăm stilul sănătos de viață vei beneficia de tichete de masă în valoare de 45 lei
  pentru fiecare zi lucrătoare;
• Salariu fix + alte avantaje financiare;
• Program de muncă stabil (Luni - Vineri, 08:30-17:30).
 

Responsabilităţi principale:

• Identificarea analiza si monitorizarea riscului de credit;
• Administrarea functionala a aplicatiilor de scoring si elaborarea modelelor statisctice;
• Analiza statistica a datelor ;
• Elaborarea scorecard-urilor pentru aplicatiile de scoring;
• Modelarea indicatorilor de risc utilizati la calculul provizioanelor;
• Asigurarea monitorizarii eficientei modelelor aplicate prin efectuarea exercitiilor de backtesting.
 

Cerinţe:

• Studii superioare cu profil economic sau statistic;
• Cunoştinţe avansate în Microsoft Office, în special MO Excel şi Access;
• Cunoştinţe medii în SQL/SAS;
• Experiența în domeniul financiar-bancar, cu orientare spre analiză şi raportări, va constitui un avantaj;
• Cunoaşterea limbii române și engleze (nivel mediu).
 

Aplică CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa electronică: resurse.umane@mobiasbanca.md  
Informaţii suplimentare la tel.: 022 812 332

_________________________________________________________________

 

 

 

 

  

Ofiţer Secţie Securitate Fizică

 

Departament Conformitate şi Securitate Bancară
 

 

 

Misiunea postului: Asigurarea securității băncii, a personalului şi clienților.
 

Beneficiile pe care le oferim:

• Posibilitatea de a avea o colaborare pe perioadă nedeterminată în cadrul proiectelor desfășurate
  în cadrul băncii;
• Vrem să îți extinzi cunoștințele, așa că vei avea o varietate de cursuri la care poți participa și
  avansa în carieră;
• Avem la dispoziție un portal Intranet, unde poți găsi informații de specialitate;
• Dacă faci sport, avem o sală de sport excelentă;
• Din moment ce prețuim sănătatea, vei dispune de asigurare medicală suplimentară;
• Pentru că promovăm stilul sănătos de viață vei beneficia de tichete de masă în valoare de 45 lei
  pentru fiecare zi lucrătoare;
• Salariu fix + alte avantaje financiare;
• Program de muncă stabil (Luni-Vineri, 08:30-17:30).
 

Responsabilităţi:

• Supervizarea tuturor sistemelor de securitate fizică;
• Participarea la investigații de fraudă și incidente de securitate;
• Previne sau dimunuează daunele din incidente de securitate sau fraude bancare;
• Cooperarea cu autoritățile competente;
• Monitorizarea, inspectarea securtății în unități ale băncii.
 

Cerinţe:

• Studii superoare în domeniul juridic sau economic
• Experiența de lucru de 2 ani în organele de drept, securitate, audit sau forenstic
• Cunoașterea sistemelor și echipamentelor de securitate
• Cunoașterea legislației în domeniu, precum și normelor de protecție civilă
• Experiența în investigații va fi un avantaj
• Integritate și responsabilitate
• Spirit de observație și atenție la detalii, rezistența la stres
• Cunoaşterea limbii române și engleze.

Aplică CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa electronică: resurse.umane@mobiasbanca.md  
Informaţii suplimentare la tel.: 022 812 337

_________________________________________________________________

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Şef Secţie Securitate Fizică


Departament Conformitate şi Securitate Bancară
 

 

 

Misiunea postului: Asigurarea securității băncii, a personalului şi clienților.
 

Beneficiile pe care le oferim:

• Posibilitatea de a avea o colaborare pe perioadă nedeterminată în cadrul proiectelor desfășurate
  în cadrul băncii;
• Vrem să îți extinzi cunoștințele, așa că vei avea o varietate de cursuri la care poți participa și
  avansa în carieră;
• Avem la dispoziție un portal Intranet, unde poți găsi informații de specialitate;
• Dacă faci sport, avem o sală de sport excelentă;
• Din moment ce prețuim sănătatea, vei dispune de asigurare medicală suplimentară;
• Pentru că promovăm stilul sănătos de viață vei beneficia de tichete de masă în valoare de 45 lei
  pentru fiecare zi lucrătoare;
• Salariu fix + alte avantaje financiare;
• Program de muncă stabil (Luni-Vineri, 08:30-17:30).
 

Responsabilităţi:

• Coordonarea întregii activități de securitate fizica prin organizarea implementării şi supervizarea
  tuturor sistemelor de securitate fizică;
• Analiza riscurilor de securitate fizică și umană;
• Contribuie la bună reputație băncii prin previnirea sau dimunuarea daunelor din incidente de
  securitate sau fraude bancare;
• Organizarea investigațiilor de fraudă și incidentelor de securitate;
• Cooperarea cu autoritățile competente.
 

Cerinţe:

• Studii superoare în domeniul juridic sau economic;
• Experiența de lucru de 5 ani în organele de drept, securitate, audit sau forenstic;
• Cunoașterea sistemelor și echipamentelor de securitate;
• Cunoașterea legislației în domeniu, precum și normelor de protecție civilă;
• Experiența managerială va fi un avantaj;
• Experiența în investigații de fraudă;
• Integritate și responsabilitate;
• Spirit de observație, atenție la detalii şi rezistență la stress
• Cunoaşterea limbii române și engleze.

Aplică CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa electronică: resurse.umane@mobiasbanca.md  
Informaţii suplimentare la tel.: 022 812 337

_________________________________________________________________

 

 

 


 

 

 

 

 

Ofiţer

 

Secţia Monitorizarea Crimelor Economice,
Departamentul Conformitate
 

 

 

Beneficiile pe care le oferim:

• Acordarea suportului privind identificarea, analiza şi formalizarea cazurilor de incidente funcționale
  al sistemului informațional al băncii;
• Vrem să îți extinzi cunoștințele, așa că vei avea o varietate de cursuri la care poți participa și
  avansa în carieră;
• Avem la dispoziție un portal Intranet, unde poți găsi informații de specialitate;
• Dacă faci sport, avem o sală de sport excelentă;
• Din moment ce prețuim sănătatea, vei dispune de asigurare medicală suplimentară;
• Pentru că promovăm stilul sănătos de viață vei beneficia de tichete de masă în valoare de 45 lei
  pentru fiecare zi lucrătoare;
• Salariu fix + alte avantaje financiare;
• Program de muncă stabil (Luni - Vineri, 08:30-17:30).
 

Responsabilităţi de bază:

• Particiaprea la elaborarea documentelor normative interne în domeniile conformităţii/deontologiei,
  prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului, embargouri şi sancţiuni;
• Participarea în analiza produselor Băncii în privinţa conformării acestora cu cerinţele legislaţiei şi
  normelor interne ale Băncii, prin prisma riscurilor prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului,
  embargouri şi sancţiuni;
• Analiza disfuncţionalităţilor depistate în domeniile embargouri şi sancţiuni, prevenirii spălării banilor
  şi finanţării terorismului, identifică riscurile şi propune măsuri preventive;
• Examinarea şi închiderea alertelor generate de Forces 1, precum şi a cazurilor BSA şi OFAC
  primite prin emai;
• Actualizarea promptă a listelor interne, precum şi filtrării conform acestor liste (OFAC, UE, UNO etc)
• Participarea la administrarea modului software dedicat prevenirii şi combaterii spălării banilor.
 

Cerinţe faţa de candidaţi:

• Studii superioare cu profil economic/ financiar-bancar, juridic;
• Experienţă bancară minim 2 ani, preferabil în domeniului controlului intern/ riscului operaţional,
  prevenirii spălării banilor, legalităţii, auditului
• Cunoaşterea legislaţiei şi a reglementărilor şi a documentelor normative interne în domeniile
  conformităţii, deontologiei, prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului
• Cunoaşterea produselor bancare
• Cunoştinţe informatice: MS Office, SAB, ,,Ibank’’, instrumentele informatice IBFS, CPLE, SIRIN
  AML, etc
• Cunoaşterea limbii române, ruse şi engleze.
 

Aplică CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa electronică: resurse.umane@mobiasbanca.md  
Informaţii suplimentare la tel.: 022 812 337

_________________________________________________________________

 

 


 

 

 

 

 

 

Analist

 

Directia Contrapartida Comerciala
Departamentul Risc Management
 

 

 

Beneficiile pe care le oferim:

• Vrem să îți extinzi cunoștințele, așa că vei avea o varietate de cursuri la care poți participa și
  avansa în carieră;
• Avem la dispoziție un portal Intranet, unde poți găsi informații de specialitate;
• Dacă faci sport, avem o sală de sport excelentă;
• Din moment ce prețuim sănătatea, vei dispune de asigurare medicală suplimentară;
• Pentru că promovăm stilul sănătos de viață vei beneficia de tichete de masă în valoare de 45 lei
  pentru fiecare zi lucrătoare;
• Salariu fix + alte avantaje financiare;
• Program de muncă stabil (Luni - Vineri, 08:30-17:30).
 

Responsabilităţi de bază:

• Analiza propunerilor de credit şi evaluarea riscului de credit: expunerea opiniei în baza informaţiilor
  furnizate, analiza în ansamblu a afacerii, concurenţii, pieţii specifice, datelor financiare în dinamică,
  business planului şi modelelor financiare, opiniei juridice, evaluării garanţiilor, surselor externe de
  informaţii, structurii tranzacţiei, etc.;
• Furnizarea suportului la aprecierea riscului de credit pentru echipele comerciale, cu aprobarea
  validării finale;
• Asigurarea certitudinii, că riscurile aferente tranzacţiilor complexe sunt acceptabile şi se
  conformează politicii de creditare a Grupului;
• Verificarea respectării normelor ce ţin de documentaţia prezentată şi principiile de prudenţă;
• Perfectarea notelor de sinteză pentru fiecare solicitare de credit, luând permanent o poziţie
  argumentată, prezentând concluziile analitice şi propunerile pentru diminuarea riscului;
• Executarea controlului periodic a calităţii creditelor aprobate;
• Analiza rapoartelor disponibile cu scopul prezentării propunerilor aferente creşterii portofoliului de
  credite;
• Participarea la elaborarea normelor şi procedurilor specifice activităţii de creditare în general, în
  vederea ameliorării eficacităţii gestionării riscurilor.
 

Cerinţe faţa de candidaţi:

• Studii superioare cu profil economic;
• Experienţă de muncă în sistemul bancar cel puţin un an (preferabil creditare);
• Gândire analitica;
• Cunoaşterea analizei financiare, Micro şi tehnicilor de analiză;
• Cunoştinţe avansate de lucru în Microsoft Office, în special Excel şi PowerPoint;
• Cunoaşterea limbii române, ruse, engleze.
 

Aplică CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa electronică: resurse.umane@mobiasbanca.md  
Informaţii suplimentare la tel.: 022 812 332

_________________________________________________________________

 

 


 

 

 

 

 

 

 

System Analyst
 

Departamentul Tehnologii Informaționale
 

 

 

Beneficiile pe care le oferim:

• Vrem să îți extinzi cunoștințele, așa că vei avea o varietate de cursuri la care poți participa și
  avansa în carieră;
• Avem la dispoziție un portal Intranet, unde poți găsi informații de specialitate;
• Dacă faci sport, avem o sală de sport excelentă;
• Din moment ce prețuim sănătatea, vei dispune de asigurare medicală suplimentară;
• Pentru că promovăm stilul sănătos de viață vei beneficia de tichete de masă în valoare de 45 lei
  pentru fiecare zi lucrătoare;
• Salariu fix + alte avantaje financiare;
• Program de muncă stabil (Luni-Vineri, 08:30-17:30).
 

Responsabilităţi:

• Este responsabil de primirea și studierea cerințelor business (pregătite de Business Analyst) și
  crearea planului logic pentru dezvoltarea IT;
• Analizeaza cerințele business și planifică modul de implementare (care ecrane ale aplicatiilor
  trebuie modificate și ce câmpuri suplimentare trebuie adăugate, care va fi flux de lucru și
  interfețele aplicate etc.)
• Planifică funcționalitatea / stratul logic / fluxurile de lucru / ecranele / tabelele de date / interfețele
  și transformă cerințele de business în cerinte IT;
• Planifică, definește și conduce (gestionează) testele de regresie / unitate / sistem / utilizator;
• Responsabil cu suportul de nivel 2 si 3 pentru CORE Banking System.
 

Cerinţe:

• Studii superioare în domeniul economic sau tehnologiilor informaționale;
• Experiență de minim 2 ani în domeniul bancar;
• Cunoștințe profunde în straturi funcționale și logice ale unei aplicații IT / grup de aplicații;
• Experiență în programe de implementare IT importante (înlocuirea sistemului bancar de bază,
  implementarea sistemelor bancare electronice etc.);
• Cunoașterea metodologiilor relevante (PMP, SDLC, Agile);
• Experiență în proiecte gestionate în mediul multinational;
• Experiență în activități bancare și servicii IT bancare;
• Abilități excelente de comunicare, management și prezentare.
 

Aplică CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa electronică: resurse.umane@mobiasbanca.md  
Informaţii suplimentare la tel.: 022 812 461

_________________________________________________________________

 


 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATOR DE SISTEM

Secţia Retea și Echipamente
Departamentul Tehnologii Informationale
 

 

 

Misiune post: Asigurarea funcţionării în continuu a sistemelor informaționale
 

Beneficiile pe care le oferim:

• Vrem să îți extinzi cunoștințele, așa că vei avea o varietate de cursuri la care poți participa și
  avansa în carieră;
• Avem la dispoziție un portal Intranet, unde poți găsi informații de specialitate;
• Dacă faci sport, avem o sală de sport excelentă;
• Din moment ce prețuim sănătatea, vei dispune de asigurare medicală suplimentară;
• Pentru că promovăm stilul sănătos de viață vei beneficia de tichete de masă în valoare de 45 lei
  pentru fiecare zi lucrătoare;
• Salariu fix + alte avantaje financiare;
• Program de muncă stabil (Luni-Vineri, 08:30 - 17:30).
 

Responsabilităţi principale:

• Configurarea, testarea şi suportul echipamentelor LAN/WAN şi a serviciilor aferente;
• Consultarea administratorilor de sisteme informatice asupra problemele apărute;
• Controlul fluxului de date bancare prin intermediul reţelei (divizarea prioritarilor pe fluxuri de date,
  validarea fluxurilor noi, etc.);
• Contribuirea la instalarea sistemelor internet, email şi a altor servere de aplicaţii în producţie;
• Reînnoirea sistemelor de operare, instalarea de echipamente noi, crearea modificărilor de
  configuraţie de zi cu zi.
 

Experienţa profesională:

• Studii superioare şi experienţă în domeniul IT de minimum 2 ani:
a. sisteme operationale server Windows, Linux.;
b. sisteme MS - Active Directory, Exchange, WSUS;
c. sisteme backup - Tape Library;
d. sisteme de virtualizare - VM Ware.
• Experienţa în domeniul bancar de minimum 1 an va fi un avantaj;
• Cunoștințe tehnice în domeniul Tehnologiilor Informaționale.
 

Profilul candidatului:

• Abilităţi de lucru în echipă şi individual;
• Abilităţi de comunicare, informare şi prezentare;
• Spirit de iniţiativă şi responsabilitate;
• Cunoaşterea limbilor română, engleză.
 

Aplică CV-ul și scrisoarea de intenţie la adresa electronică: resurse.umane@mobiasbanca.md  

Informaţii suplimentare la tel.: 022 812 332

_________________________________________________________________

  

 

 

 

 

 
Business Analyst
 

 

 

Beneficiile pe care le oferim:

• Vrem să îți extinzi cunoștințele, așa că vei avea o varietate de cursuri la care poți participa și
  avansa în carieră;
• Avem la dispoziție un portal Intranet, unde poți găsi informații de specialitate;
• Dacă faci sport, avem o sală de sport excelentă;
• Din moment ce prețuim sănătatea, vei dispune de asigurare medicală suplimentară;
• Pentru că promovăm stilul sănătos de viață vei beneficia de tichete de masă în valoare de 45 lei
  pentru fiecare zi lucrătoare;
• Salariu fix + alte avantaje financiare;
• Program de muncă stabil (Luni-Vineri, 08:30-17:30).
 

Responsabilităţi:

• Efectuează analiza cerințelor business elaborate de catre subdiviziunile băncii în vederea definirii
  specificaţiilor functionale pentru construirea efecientă a sistemelor informatice, inclusiv identificarea
  cerintelor prin intilniri cu subidiviziunile solicitante, precum si in baza analizei documentatiei
  legislative si tehnice specifice domeniului financiar - bancar;
• Contribuie la detalierea cerințelor business si redactarea acestora impreuna cu echipa de
  dezvoltatori in vederea validarii specificatiilor functional-tehnice;
• Identifică și propune soluții alternative pentru optimizarea proceselor de business și a proiectelor,
• Asigură coordonarea si gestiunea echipei responsabile pe perioada efectuării testelor funcționale
  a  noilor dezvoltări;
• Asigură monitorizarea procesului de realizare a tuturor livrabilelor tehnice aferente unei dezvoltări;
• Oferă suport clientului intern/subidiviziunea băncii pentru pregătirea si comunicarea modificării prin
  activitatea de «Change Management»;
• Asigură urmărirea post implementăre a dezvoltărilor sistemelor informatice instalate pe mediile de
  producție in scopul rezolvării eventualelor disfuncționalități;
• Acordă asistenţă utilizatorilor din cadrul băncii, pentru a permite identificarea si abordarea corecta
  si la timp a eventualelor disfunctionalitati.
 

Cerinţe:

• Studii superioare în domeniul economic sau tehnologiilor informaționale;
• Experiență de minim 2 ani în domeniul bancar;
• Experienţă în domeniul proiectelor va reprezinta un avantaj;
• Cunoștințe privind sistemele de gestiune a bazelor de date, va reprezenta un avantaj;
• Cunoaşterea limbilor română şi engleză;
• Abilități de a asigura comunicarea cu echipa business și echipa tehnică;
• Abilități de formulare sau redare în formă scrisă a cerințelor business detaliate.
 

Aplică CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa electronică: resurse.umane@mobiasbanca.md  

Informaţii suplimentare la tel.: 022 812 332

Vor fi contactate doar persoanele selectate.

_________________________________________________________________

 


 

 

 

 

 

 

 

Consilier Clientela Multimedia

Centrul de Contact Multimedia
 

 

 

Beneficiile pe care le oferim:

• Vrem să îți extinzi cunoștințele, așa că vei avea o varietate de cursuri la care poți participa și
  avansa în carieră;
• Avem la dispoziție un portal Intranet, unde poți găsi informații de specialitate;
• Dacă faci sport, avem o sală de sport excelentă;
• Din moment ce prețuim sănătatea, vei dispune de asigurare medicală suplimentară;
• Pentru că promovăm stilul sănătos de viață vei beneficia de tichete de masă în valoare de 45 lei
  pentru fiecare zi lucrătoare;
• Salariu fix + alte avantaje financiare.
 

Principalele responsabilităţi:

• Receptionarea si tratarea (pina la solutionarea definitiva) a solicitarilor primite de la clientii
  existenti si/sau potentiali ai Bancii prin intermediul canalelor alternative de deservire (telefonie,
  email, sms, IVR, eMobias.md etc.);
• Realizarea actiunilor de Suport pentru clienţii Băncii deţinători de carduri bancare;
• Realizarea actiunilor de Suport pentru clientii Bancii utilizatori ai serviciilor/produselor de deservire
  la distanță ale Băncii;
• Consilierea clienţilor existenţi şi potenţiali cu informaţie generală privind produsele bancare (tipuri,
  dobânzi, comisioane, documente necesare etc.);
• Participă la vînzarea indirectă de produse bancare prin stabilirea de intîlniri de vînzare pentru
  clienţii existenţi şi potenţiali, interesaţi de produsele bancare, la Sucursala sau redirectionare la
  Secția Vânzări la Distanță;
• Apelarea clientilor in cadrul campaniilor de telemarketing si/sau a sondajelor de calitate.
 

Cerinţe față de candidați:

• Studii superioare cu profil economic;
• Cunoaşterea produselor şi serviciilor bancare;
• Vorbirea fluentă a limbii române și rusă; engleza nivel mediu de comunicare;
• Abilităţi excelente de operare PC.
 

Particularităţile postului:

• Munca în ture de zi/ noapte/ weekend/ sarbatori, ture de noapte şi sărbători se achită conform
  tarifului special.
 

Aplică CV-ul la adresa electronică: resurse.umane@mobiasbanca.md
Informaţii suplimentare la tel.: 022 812 332

_________________________________________________________________

 


 

 

 

 

 

 

 

Operator Ghişeu Universal

or. Chișinău și Ialoveni
 

 

 

 

Misiune post: Asigurarea efectuării operaţiunilor de ghişeu (în numerar şi prin virament) pentru persoane fizice si juridice. Promovarea şi vânzarea produselor şi serviciilor bancare.
 

Beneficiile pe care le oferim:

• Vrem să îți extinzi cunoștințele, așa că vei avea o varietate de cursuri la care poți participa și
  avansa în carieră;
• Avem la dispoziție un portal Intranet, unde poți găsi informații de specialitate;
• Dacă faci sport, avem o sală de sport excelentă;
• Din moment ce prețuim sănătatea, vei dispune de asigurare medicală suplimentară;
• Pentru că promovăm stilul sănătos de viață vei beneficia de tichete de masă în valoare de 45 lei
  pentru fiecare zi lucrătoare;
• Salariu fix + alte avantaje financiare;
• Program de muncă stabil (Luni-Vineri, 08:30 - 17:30).
 

Responsabilităţi:

• Efectuarea tuturor operaţiunilor de ghişeu in numerar si prin virament cu clienţii băncii;
• Atragerea clienţilor noi;
• Promovarea si vânzarea produselor si serviciilor băncii.
 

Profilul candidatului:

• Studii superioare în domeniul economic/financiar / medii de specialitate/superioare incomplete;
• Experienţa în relaţia cu clienţii, gestiunea numerarului (într-o funcţie analogică va fi un avantaj);
• Cunoştinţe de utilizator în aplicare MS Office, Excel;
• Abilităţi de comunicare, orientare spre client, rezultat si calitate;
• Atenţie la detalii.
 

Aplică CV-ul la adresa electronică: resurse.umane@mobiasbanca.md
Informaţii suplimentare la tel.: 022 812 332

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Specialist creditare

or. Chișinău, Bălți și Orhei


 

 

 

Misiune post: Dezvoltarea directa a relaţiilor comerciale cu clienţii şi prospectarea pieţei clienţilor persoane fizice și juridice.
 

Beneficiile pe care le oferim:

• Vrem să îți extinzi cunoștințele, așa că vei avea o varietate de cursuri la care poți participa și
  avansa în carieră;
• Avem la dispoziție un portal Intranet, unde poți găsi informații de specialitate;
• Din moment ce prețuim sănătatea, vei dispune de asigurare medicală suplimentară;
• Salariu fix + alte avantaje financiare;
• Program de muncă stabil (Luni-Vineri, 08:45-17:45 / 08:00-17:00).
 

Responsabilităţi:

• Analiza pieţii, identificarea şi atragerea clienţilor potenţiali;
• Monitorizarea permanentă a portofoliului de clienţi, aplicând criteriile de segmentare;
• Analiza gradului de încadrare a clientului în criteriile de eligibilitate pentru produsele bancare;
• Vânzarea produselor şi serviciilor bancare.
 

Experienţa profesională:

• Experienţă în domeniul bancar sau în domenii conexe;
• Studii superioare cu profil economic;
• Cunoaşterea produselor şi serviciilor bancare;
• Cunoaşterea legislaţiei bancare în vigoare;
• Cunoştinţe avansate de aplicare: MS Office;
• Cunoaşterea limbii engleze va constitui un avantaj.
 

Aplică CV-ul la adresa electronică: resurse.umane@mobiasbanca.md
Informaţii suplimentare la tel.: 022 812 332

_________________________________________________________________