BC „MOBIASBANCĂ – Groupe Société Générale” S.A., parte a unuia dintre cele mai importante grupuri financiare internaționale, este una dintre cele mai inovative, stabile financiar şi de încredere bănci pe piaţa Republicii Moldova. Grupul Société Générale are peste 146 000 de angajaţi, prezenți în 65 de ţări, ce servesc zilnic peste 31 de milioane de clienţi ai grupului din întreaga lume.

Invităm tineri specialiști și profesioniști să facem echipă comună și să ne dezvoltăm împreună!
 

 

BC „Mobiasbancă - Groupe Societe Generale” S.A.
anunţă concurs pentru postul vacant de
 

 

 

 

 

 

 

Analist Contabil Leasing

Secţia Leasing Financiar
Departamentul Tranzacții Bancare Globale
 

 

 

Misiune post: Gestionarea, coordonarea, urmărirea activităţilor de supraveghere contabilă aferente
activității de leasing financiar
 

Beneficiile pe care le oferim:

• Acordarea suportului privind identificarea, analiza şi formalizarea cazurilor de incidente funcţionale
  al sistemului informațional al băncii;
• Vrem să îți extinzi cunoștințele, așa că vei avea o varietate de cursuri la care poți participa și
  avansa în carieră;
• Avem la dispoziție un portal Intranet, unde poți găsi informații de specialitate;
• Dacă faci sport, avem o sală de sport excelentă;
• Din moment ce prețuim sănătatea, vei dispune de asigurare medicală suplimentară;
• Pentru că promovăm stilul sănătos de viață vei beneficia de tichete de masă în valoare de 45 lei
  pentru fiecare zi lucrătoare;
• Salariu fix + alte avantaje financiare;
• Program de muncă stabil (Luni-Vineri, 08:30-17:30).
 

Responsabilități:

• Gestiunea și evidența Dosarelor de Leasing
• Suport pentru front-office și clienți în rezoluțiunea situațiilor în legătură cu aspectele contabile în
  activitatea de Leasing.
• Emitere facturi fiscale și întocmire raport destinat sistemului e-factura pentru contractele de
  leasing în vigoare.
• Întocmire acte de verificare în adresa clienților sau furnizorilor pentru tranzacțiile de leasing
  financiar.
• Elaborarea documentelor normative interne ce ţin de evidenţa contabilă, supravegherea contabilă
  și alte proceduri.
• Întocmire si prezentare rapoarte privind tranzacțiile de leasing financiar lunar în adresa Secției de
  Contabilitate Generală.
• Urmărirea legalității tranzacţiilor încheiate (contract de leasing, vânzare-cumpărare, credit şi de gaj,
  mesaje SWIFT de confirmare, ş.a.) şi conformarea lor cu limite stabilite.
• Participarea în cadrul proceselor de efectuare plăți în cadrul tranzacțiilor de Leasing (către Funizorii
  obiectelor sau instituții de stat) și monitorizarea derularii corecte a decontărilor.
 

Cerinţe:

• Experienţă în domeniu financiar-bancar sau în domeniul evidenței contabile – de cel puţin 2 ani.
• Cunoaşterea legislaţiei în domeniul reglementării valutare, operaţiunilor de casă şi a standardelor de
  contabilitate bancară.
• Cunoştinţe informatice: MS Office.
• Cunoaşterea limbii române, ruse, engleze.
• Cunoașterea legislației în vigoare.
 

Aplică CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa electronică: resurse.umane@mobiasbanca.md  
Informaţii suplimentare la tel.: 022 812 332

_________________________________________________________________

 

 


 

 

 

 

 

 

Analist financiar

Sectia Suport CLA
Departamentul Clienti Corporativi si Autoritati Locale
 

 

 

Misiune post: Analiza și estimarea tranzacțiilor purtatoare de riscuri cu clienți persoane juridice
 

Beneficiile pe care le oferim:

• Vrem să îți extinzi cunoștințele, așa că vei avea o varietate de cursuri la care poți participa și
  avansa în carieră;
• Avem la dispoziție un portal Intranet, unde poți găsi informații de specialitate;
• Oficiu în centrul Chișinăului;
• Dacă faci sport, avem o sală de sport excelentă;
• Din moment ce prețuim sănătatea, vei dispune de asigurare medicală suplimentară;
• Salariu fix + alte avantaje financiare;
• Program de muncă stabil (Luni - Vineri, 08:30 - 17:30).
 

Responsabilităţi principale:

• Analiza economico-financiara a cererilor de credit și angajamentelor persoanelor juridice cu
  formularea concluziilor aferente;
• Estimarea tranzacţiilor purtătoare de riscuri ale clienţilor din categoria clientela comerciala;
• Pregatirea dosarelor de credit pentru a fi aprobate de organele decizionale ale Bancii;
• Perfectarea contractelor de credit şi de gaj aferente facilităţilor de credit pentru clientela comerciala.
 

Cerinţe:

• Studii superioare cu profil economic;
• Experienta in domeniul bancar – minim 1 an;
• Experienta in domeniul analizei financiare a intreprinderilor sau contabilității;
• Cunoştinţe in sistemele si aplicatiile informatice - MS Office, in special (Word, Excel, PowerPoint);
• Cunoaşterea limbii române, ruse si engleze;
• Pastrarea confidentialitatii informatiei;
• Cunoașterea noilor Standarde de Contabilitate.
 

Aplică CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa electronică: resurse.umane@mobiasbanca.md  
Informaţii suplimentare la tel.: 022 812 337

_________________________________________________________________

 

 


 

 

 

 

 

Analist

Directia Monitorizare Risk de Credit
Departamentul Risc Management
 

 

 

Misiune post: Identificarea, cuantificarea, monitorizarea si raportarea într-o maniera independentă a riscului de credit, precum şi emiterea propunerilor pentru minimizarea efectelor negative ale acestuia asupra performanţei Băncii; contribuţie la definirea şi punerea în aplicare a politicii de risc; calculul provizioanelor.
 

Beneficiile pe care le oferim:

• Acordarea suportului privind identificarea, analiza şi formalizarea cazurilor de incidente funcţionale
  al sistemului informațional al băncii;
• Vrem să îți extinzi cunoștințele, așa că vei avea o varietate de cursuri la care poți participa și
  avansa în carieră;
• Avem la dispoziție un portal Intranet, unde poți găsi informații de specialitate;
• Dacă faci sport, avem o sală de sport excelentă;
• Din moment ce prețuim sănătatea, vei dispune de asigurare medicală suplimentară;
• Pentru că promovăm stilul sănătos de viață vei beneficia de tichete de masă în valoare de 45 lei
  pentru fiecare zi lucrătoare;
• Salariu fix + alte avantaje financiare;
• Program de muncă stabil (Luni-Vineri, 08:30-17:30).
 

Responsabilităţi principale:

• Monitorizarea portofoliului de credite: analiza cantitativă şi calitativă a acestuia;
• Crearea provizioanelor aferente portofoliului de credite, conform standardelor IFRS, precum şi celor
  prudenţiale;
• Elaborarea şi aplicarea scenariilor de stres pentru riscul de credit şi pentru riscuri combinate;
• Elaborarea rapoartelor pentru regulator si destinate managementului (periodice şi la solicitare);
• Definirea procedurilor interne pentru domeniul gestionat;
• Contribuţie la elaborarea politicii de risc, strategiei de risc, normelor interne privind apetitul şi
  toleranţa la risc;
• Aplicarea prevederilor Basel III, în special care ţin de gestiunea riscurilor;
• Participarea în proiecte interne;
• Monitorizarea şi calculul indicatorilor de risc.
 

Cerinţe:

• Studii superioare cu profil financiar – bancar, economic sau statistic;
• Cunoştinţe avansate în Microsoft Office, în special MO Excel şi Access; cunoştinţe medii în
  SQL/SAS;
• Experiența în domeniul financiar-bancar, cu orientare spre analiză şi raportări, va constitui un avantaj;
• Cunoaşterea limbii romane, engleze.
 

Aplică CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa electronică: resurse.umane@mobiasbanca.md  
Informaţii suplimentare la tel.: 022 812 332

_________________________________________________________________

 

 


 

 

 
Business Analyst
 

 

 

Beneficiile pe care le oferim:

• Vrem să îți extinzi cunoștințele, așa că vei avea o varietate de cursuri la care poți participa și
  avansa în carieră;
• Avem la dispoziție un portal Intranet, unde poți găsi informații de specialitate;
• Dacă faci sport, avem o sală de sport excelentă;
• Din moment ce prețuim sănătatea, vei dispune de asigurare medicală suplimentară;
• Pentru că promovăm stilul sănătos de viață vei beneficia de tichete de masă în valoare de 45 lei
  pentru fiecare zi lucrătoare;
• Salariu fix + alte avantaje financiare;
• Program de muncă stabil (Luni-Vineri, 08:30-17:30).
 

Responsabilităţi:

• Efectuează analiza cerințelor business elaborate de catre subdiviziunile băncii în vederea definirii
  specificaţiilor functionale pentru construirea efecientă a sistemelor informatice, inclusiv identificarea
  cerintelor prin intilniri cu subidiviziunile solicitante, precum si in baza analizei documentatiei
  legislative si tehnice specifice domeniului financiar - bancar;
• Contribuie la detalierea cerințelor business si redactarea acestora impreuna cu echipa de
  dezvoltatori in vederea validarii specificatiilor functional-tehnice;
• Identifică și propune soluții alternative pentru optimizarea proceselor de business și a proiectelor,
• Asigură coordonarea si gestiunea echipei responsabile pe perioada efectuării testelor funcționale
  a  noilor dezvoltări;
• Asigură monitorizarea procesului de realizare a tuturor livrabilelor tehnice aferente unei dezvoltări;
• Oferă suport clientului intern/subidiviziunea băncii pentru pregătirea si comunicarea modificării prin
  activitatea de «Change Management»;
• Asigură urmărirea post implementăre a dezvoltărilor sistemelor informatice instalate pe mediile de
  producție in scopul rezolvării eventualelor disfuncționalități;
• Acordă asistenţă utilizatorilor din cadrul băncii, pentru a permite identificarea si abordarea corecta
  si la timp a eventualelor disfunctionalitati.
 

Cerinţe:

• Studii superioare în domeniul economic sau tehnologiilor informaționale;
• Experiență de minim 2 ani în domeniul bancar;
• Experienţă în domeniul proiectelor va reprezinta un avantaj;
• Cunoștințe privind sistemele de gestiune a bazelor de date, va reprezenta un avantaj;
• Cunoaşterea limbilor română şi engleză;
• Abilități de a asigura comunicarea cu echipa business și echipa tehnică;
• Abilități de formulare sau redare în formă scrisă a cerințelor business detaliate.
 

Aplică CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa electronică: resurse.umane@mobiasbanca.md  

Informaţii suplimentare la tel.: 022 812 332

Vor fi contactate doar persoanele selectate.

_________________________________________________________________

 


 

 

 

 

 

 

Analist Sisteme Informatice

Departamentul Proiecte si Organizare
 

 

 

Beneficiile pe care le oferim:

• Acordarea suportului privind identificarea, analiza şi formalizarea cazurilor de incidente funcţionale
  al sistemului informațional al băncii;
• Vrem să îți extinzi cunoștințele, așa că vei avea o varietate de cursuri la care poți participa și
  avansa în carieră;
• Avem la dispoziție un portal Intranet, unde poți găsi informații de specialitate;
• Dacă faci sport, avem o sală de sport excelentă;
• Din moment ce prețuim sănătatea, vei dispune de asigurare medicală suplimentară;
• Pentru că promovăm stilul sănătos de viață vei beneficia de tichete de masă în valoare de 45 lei
  pentru fiecare zi lucrătoare;
• Salariu fix + alte avantaje financiare;
• Program de muncă stabil (Luni-Vineri, 08:30-17:30).
 

Principalele responsabilităţi:

• Acordarea suportului privind identificarea, analiza şi formalizarea cazurilor de incidente funcţionale
  al sistemului informațional al băncii;
• Participă în gestiunea planificărilor lucrărilor ce țin de elaborarea, organizarea şi derularea de
  testare funcţională şi omologare pe sistemul informațional al băncii, inclusiv acorda suport privind
  versiunile de livrare în teste şi producţie aferente mentenanţei evolutive şi corective;
• Realizarea dezvoltărilor în aplicația de raportare a băncii (rapoarte, tabele, datamart-uri) și
  elaborarea specificaţiilor funcţional-tehnice aferente conform cerințelor business;
• Realizarea unui diagnostic (proces şi/sau structură) pe un domeniu specific: analiza unui proces,
  analiza misiunilor unei entităţi, analiza unor date etc.
• Conceperea şi redactarea livrabilelor aferente change management (proceduri, manualul
  utilizatorului, comunicare, formare, etc.) sau acordarea asistenţei pentru realizarea lor şi punerea in
  funcţiune;
 

Cerinţe:

• Studii superioare profil economic sau in domeniu tehnologiilor informaționale;
• Experiența de activitate in sistemul financiar-bancar minim 2 ani;
• Experiența in realizarea proiectelor ce țin de implementarea, dezvoltarea și/sau mentenanța
  sistemelor informatice, va reprezenta un avantaj;
• Cunoștințe medii/avansate ale limbii engleze;
• Gândire inovativa, capacitate de analiza si sinteza, judecata rapida;
• Rezistenta la sarcini repetitive și stres;
• Flexibilitate și autodezvoltare.
 

Aplică CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa electronică: resurse.umane@mobiasbanca.md  
Informaţii suplimentare la tel.: 022 812 332

_________________________________________________________________

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Consilier Clientela Multimedia

Centrul de Contact Multimedia
 

 

 

Beneficiile pe care le oferim:

• Vrem să îți extinzi cunoștințele, așa că vei avea o varietate de cursuri la care poți participa și
  avansa în carieră;
• Avem la dispoziție un portal Intranet, unde poți găsi informații de specialitate;
• Dacă faci sport, avem o sală de sport excelentă;
• Din moment ce prețuim sănătatea, vei dispune de asigurare medicală suplimentară;
• Pentru că promovăm stilul sănătos de viață vei beneficia de tichete de masă în valoare de 45 lei
  pentru fiecare zi lucrătoare;
• Salariu fix + alte avantaje financiare.
 

Principalele responsabilităţi:

• Receptionarea si tratarea (pina la solutionarea definitiva) a solicitarilor primite de la clientii
  existenti si/sau potentiali ai Bancii prin intermediul canalelor alternative de deservire (telefonie,
  email, sms, IVR, eMobias.md etc.);
• Realizarea actiunilor de Suport pentru clienţii Băncii deţinători de carduri bancare;
• Realizarea actiunilor de Suport pentru clientii Bancii utilizatori ai serviciilor/produselor de deservire
  la distanță ale Băncii;
• Consilierea clienţilor existenţi şi potenţiali cu informaţie generală privind produsele bancare (tipuri,
  dobânzi, comisioane, documente necesare etc.);
• Participă la vînzarea indirectă de produse bancare prin stabilirea de intîlniri de vînzare pentru
  clienţii existenţi şi potenţiali, interesaţi de produsele bancare, la Sucursala sau redirectionare la
  Secția Vânzări la Distanță;
• Apelarea clientilor in cadrul campaniilor de telemarketing si/sau a sondajelor de calitate.
 

Cerinţe față de candidați:

• Studii superioare cu profil economic;
• Cunoaşterea produselor şi serviciilor bancare;
• Vorbirea fluentă a limbii române și rusă; engleza nivel mediu de comunicare;
• Abilităţi excelente de operare PC.
 

Particularităţile postului:

• Munca în ture de zi/ noapte/ weekend/ sarbatori, ture de noapte şi sărbători se achită conform
  tarifului special.
 

Aplică CV-ul la adresa electronică: resurse.umane@mobiasbanca.md
Informaţii suplimentare la tel.: 022 812 332

_________________________________________________________________

 


 

 

 

 

 

 

Manager Produs

Secţia Piaţa Persoane Fizice
Departamentul Strategie şi Marketing
 

 

 

Beneficii pe care le oferim:

• Vrem să îți extinzi cunoștințele, așa că vei avea o varietate de cursuri la care poți participa și
  avansa în carieră;
• Avem la dispoziție un portal Intranet, unde poți găsi informații de specialitate;
• Oficiul exact în centrul Chișinăului;
• Dacă faci sport, avem o sală de sport excelentă;
• Din moment ce prețuim sănătatea, vei dispune de asigurare medicală suplimentară;
• Pentru că promovăm stilul sănătos de viață vei beneficia de tichete de masă în valoare de 45 lei
  pentru fiecare zi lucrătoare;
• Salariu fix + alte avantaje financiare;
• Program de muncă stabil (Luni-Vineri, 08:30-17:30).
 

Responsabilităţi:

• Elaborarea/dezvoltarea ofertei de produse a băncii raportate la necesităţile clienţilor, resursele
  băncii şi oportunităţile de pe piaţă într-un mod superior competitorilor băncii;
• Segmentarea pieţii şi selectarea grupelor ţintă de clienţi, care vor fi trataţi în cadrul acţiunilor de
  marketing şi campaniilor promoţionale planificate spre lansare;
• Elaborarea şi implementarea măsurilor de majorare a gradului de echipare cu produse a clientului -
  persoană fizică, precum şi de creştere a fidelităţii clientului faţă de produsele Băncii;
• Crearea planurilor de lansare şi promovare pentru produsele şi serviciile băncii din segmentul pieţei
  persoanelor fizice şi urmărirea executării lor;
• Crearea şi dezvoltarea produselor (ofertelor) sau serviciilor cu propuneri de modificări de preţuri
  aferente.
 

Cerințe:

• Experienţa de muncă în sistemul bancar;
• Cunoaşterea produselor şi serviciilor bancare din segmentul pieţei persoanelor fizice;
• Cunoaşterea legislaţiei în domeniul produselor bancare destinate persoanelor fizice;
• Cunoştinţe avansate de aplicare: MS Office, Excel, PowerPoint;
• Cunoaşterea limbii române, ruse şi engleze;
• Studii superioare cu profil economic.
 

Aplică CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa electronică: resurse.umane@mobiasbanca.md  
Informaţii suplimentare la tel.: 022 812 332

_________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corporate Middle Officer

Directia Clienti Corporativi Locali
Departamentul Large Corporate
 

 

 

Misiune post: Suport în gestiunea relaţiilor cu clienţii corporativi ai băncii şi atragerea clienţilor noi, prin asigurarea serviciilor de înaltă calitate.
 

Beneficiile pe care le oferim:

• Vrem să îți extinzi cunoștințele, așa că vei avea o varietate de cursuri la care poți participa și
  avansa în carieră;
• Avem la dispoziție un portal Intranet, unde poți găsi informații de specialitate;
• Dacă faci sport, avem o sală de sport excelentă;
• Din moment ce prețuim sănătatea, vei dispune de asigurare medicală suplimentară;
• Pentru că promovăm stilul sănătos de viață vei beneficia de tichete de masă în valoare de 45 lei
  pentru fiecare zi lucrătoare;
• Salariu fix + alte avantaje financiare;
• Program de muncă stabil (Luni-Vineri, 08:30-17:30).
 

Responsabilităţi:

• Suport în atragerea clienţilor în Bancă, precum şi de menţinere a clienţilor corporativi existenţi,
  prin asigurarea serviciilor de înaltă calitate;
• Stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor cu clienţii corporativi; corespondenţa cu clienţii corporativi ai
  Băncii;
• Formarea, gestiunea şi prezentarea dosarelor de produse pentru clienţii corporativi organelor de
  decizie; monitorizarea derulării a relaţiei contractuale cu clienţii;
• Participarea în cadrul proiectelor de dezvoltare ale Băncii.
 

Experienţă profesională:

• Experienţa de munca în sistemul bancar minim 1 an;
• Studii superioare cu profil economic;
• Cunoaşterea produselor si serviciilor bancare;
• Cunoştinţe avansate de aplicare: MS Office, Excel, PowerPoint;
• Cunoaşterea limbii române, ruse și engleze;
• Cunoaşterea limbii franceze va constitui un avantaj.
 

Aplică CV-ul la adresa electronică: resurse.umane@mobiasbanca.md
Informaţii suplimentare la tel.: 022 812 332

_________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

Consilier evaluator

(perioada determinata)
 

 

 

Responsabilităţi principale:

• Verifică şi avizează rapoartele de evaluare elaborate de firmele abilitate
• Evaluează şi întocmeşte actele de examinare și verificare/monitorizare privind bunurile mobile
  propuse drept garanții.
• Monitorizează, analizează și verifica activitatea societăților de evaluare, care colaborează cu
  banca.
• Verifica integritatea şi calitatea bunurilor gajate, în cadrul acțiunilor de control.
• Participă la acțiunile de comercializare a bunurilor aduse în garanţie şi transmise în posesia Băncii
  pentru valorificare, ca urmare a neonorării de către debitor a angajamentelor de credit, în scopul
  stingerii datoriilor.
 

Cerinţe:

• Experienţa de activitate în sistemul financiar-bancar minim 1 an
• Studii superioare profil economic/evaluarea imobilului
• Cunoaşterea fluentă a limbilor: română, engleză şi rusă;
• Cunoştinţe de baza de aplicare a MS Office (Word, Power Point).
 

Aplică CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa electronică: resurse.umane@mobiasbanca.md  
Informaţii suplimentare la tel.: 022 812 332

_________________________________________________________________


 

 

 

 

 

 

IT Architector

Sectia Retea si Echipamente
Departamentul Tehnologii Informationale
 

 

 

Beneficiile pe care le oferim:

• Vrem să îți extinzi cunoștințele, așa că vei avea o varietate de cursuri la care poți participa și
  avansa în carieră;
• Avem la dispoziție un portal Intranet, unde poți găsi informații de specialitate;
• Dacă faci sport, avem o sală de sport excelentă;
• Din moment ce prețuim sănătatea, vei dispune de asigurare medicală suplimentară;
• Pentru că promovăm stilul sănătos de viață vei beneficia de tichete de masă în valoare de 45 lei
  pentru fiecare zi lucrătoare;
• Salariu fix + alte avantaje financiare;
• Program de muncă stabil (Luni-Vineri, 08:30-17:30).
 

Responsabilități:

• Dezvoltarea de arhitecturi de soluții IT pentru rezolvarea cerințelor bancare pe baza sistemelor
  existente;
• Analiza soluțiilor existente pe piață și oferirea sugestiilor pentru rezolvarea sarcinilor existente;
• Analiza și formarea de propuneri pentru optimizarea arhitecturii IT existente;
• Supravegherea arhitecturală a proiectelor în curs;
• Implicare în testarea soluțiilor IT.
 

Cerinţe:

• Experienta ca arhitect în companii IT sau banci cel puţin 3 ani;
• Experiența în implementarea proiectelor IT cu o arhitectură multi-componentă și integrare multiplă;
• Cunoașterea metodologiilor de proiectare, descriere a arhitecturii IT;
• Experiență practică în proiectarea arhitecturii sistemelor la nivel de companie;
• Supervizarea arhitecturala a dezvoltatorilor, a inginerilor de infrastructura și de operare
  (administratori);
• Integrarea experienței de integrare a sistemelor IT;
• Analiza cerințelor de business;
• Cunoasterea tehnologiilor și produselor bancare cu amănuntul va constitui un avantaj;
 

Aplică CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa electronică: resurse.umane@mobiasbanca.md  
Informaţii suplimentare la tel.: 022 812 337

_________________________________________________________________

 
 

 

 


 

Şef Secție

Secția Studii şi Dezvoltare
Departamentul Tehnologii Informaționale
 

 

 

Beneficiile pe care le oferim:

• Vrem să îți extinzi cunoștințele, așa că vei avea o varietate de cursuri la care poți participa și
  avansa în carieră;
• Avem la dispoziție un portal Intranet, unde poți găsi informații de specialitate;
• Dacă faci sport, avem o sală de sport excelentă;
• Din moment ce prețuim sănătatea, vei dispune de asigurare medicală suplimentară;
• Pentru că promovăm stilul sănătos de viață vei beneficia de tichete de masă în valoare de 45 lei
  pentru fiecare zi lucrătoare;
• Salariu fix + alte avantaje financiare;
• Program de muncă stabil (Luni-Vineri, 08:30-17:30).
 

Responsabilităţi principale:

• Dirijează toate resursele necesare misiunii sale (budget, programatorii secţiei, prestatorii externi
  de servicii etc.)
• Este responsabil pentru subgrupa respectivă în sistemul informaţional;
• Defineşte arhitectura aplicaţiilor, asistă alegerile tehnologiilor informaţionale;
• Ia parte activă la determinarea planului IT de perspectivă;
• Analizează cerinţele şi resursele IT, sugerează compromise şi priorităţi;
• Este responsabil de relaţiile cu managementul clienţilor;
• Pune în funcţie instrumentele de reprezentare a sistemelor informatice. Promovează sistemele
  informatice împreună cu iniţiatorii sistemului şi business analiştii.
• Promovarea principiilor calităţii la toate etapele ciclului de management: planificare, organizare,
  conducere, control şi aplicare a acţiunilor de îmbunătăţire
• Sporirea gradului de conştientizare şi motivarea personalului cu privire la calitate
• Respectarea stricta a prevederilor actelor normative interne;
 

Cerinţe:

• Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaţionale;
• Experiență în domeniul tehnologiilor informaţionale – 4 ani;
• Cunoaşterea fluentă a limbilor: română, engleză şi rusă;
• Cunoştinţe în limbaje de programare, medii si alte tehnologii moderne de programare;
• Cunoştinţe în sisteme de gestionare a bazelor de date;
• Cunoaşterea regulilor şi a noţiunilor de securitate informaţională;
 

Aplică CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa electronică: resurse.umane@mobiasbanca.md  
Informaţii suplimentare la tel.: 022 812 332

_________________________________________________________________

 

 


 

 

 

Coordonator Proiecte

Departamentul Proiecte si Organizare
 

 

 

Beneficiile pe care le oferim:

• Vrem să îți extinzi cunoștințele, așa că vei avea o varietate de cursuri la care poți participa și
  avansa în carieră;
• Avem la dispoziție un portal Intranet, unde poți găsi informații de specialitate;
• Dacă faci sport, avem o sală de sport excelentă;
• Din moment ce prețuim sănătatea, vei dispune de asigurare medicală suplimentară;
• Pentru că promovăm stilul sănătos de viață vei beneficia de tichete de masă în valoare de 45 lei
  pentru fiecare zi lucrătoare;
• Salariu fix + alte avantaje financiare;
• Program de muncă stabil (Luni-Vineri, 08:30 - 17:30).
 

Principalele responsabilităţi:

• Realizarea proiectelor băncii;
• Asigurarea comunicării in cadrul proiectului;
• Gestionarea riscurilor proiectului;
• Executarea corectă a proiectului prin respectarea perimetrului, termenilor şi bugetului alocat;
• Predarea produsului final conform cerinţelor business.
 

Cerinţe:

• Studii superioare cu profil economic sau în domeniu IT;
• Cunoaşterea procedurilor şi produselor bancare;
• Experienţă de activitate în sistemul financiar-bancar de minim 2 ani;
• Experienţa în gestiunea proiectelor va fi un avantaj;
• Cunoașterea metodologiilor utilizate in proiectele de optimizare procese va reprezenta un avantaj;
• Cunoştinţe avansate ale limbii engleze.
 

Profilul candidatului:

• Abilităţi de comunicare, organizatorice şi de planificare;
• Spirit de echipă, abilităţi sociale şi flexibilitate;
• Orientare spre rezultate şi client;
• Rezistenţă la stres;
• Spirit inovativ si cognitiv.
 

Aplică CV-ul la adresa electronică: resurse.umane@mobiasbanca.md  
Informaţii suplimentare la tel.: 022 812 332.

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Operator Ghişeu Universal

or. Chișinău și Ialoveni
 

 

 

 

Misiune post: Asigurarea efectuării operaţiunilor de ghişeu (în numerar şi prin virament) pentru persoane fizice si juridice. Promovarea şi vânzarea produselor şi serviciilor bancare.
 

Beneficiile pe care le oferim:

• Vrem să îți extinzi cunoștințele, așa că vei avea o varietate de cursuri la care poți participa și
  avansa în carieră;
• Avem la dispoziție un portal Intranet, unde poți găsi informații de specialitate;
• Dacă faci sport, avem o sală de sport excelentă;
• Din moment ce prețuim sănătatea, vei dispune de asigurare medicală suplimentară;
• Pentru că promovăm stilul sănătos de viață vei beneficia de tichete de masă în valoare de 45 lei
  pentru fiecare zi lucrătoare;
• Salariu fix + alte avantaje financiare;
• Program de muncă stabil (Luni-Vineri, 08:30 - 17:30).
 

Responsabilităţi:

• Efectuarea tuturor operaţiunilor de ghişeu in numerar si prin virament cu clienţii băncii;
• Atragerea clienţilor noi;
• Promovarea si vânzarea produselor si serviciilor băncii.
 

Profilul candidatului:

• Studii superioare în domeniul economic/financiar / medii de specialitate/superioare incomplete;
• Experienţa în relaţia cu clienţii, gestiunea numerarului (într-o funcţie analogică va fi un avantaj);
• Cunoştinţe de utilizator în aplicare MS Office, Excel;
• Abilităţi de comunicare, orientare spre client, rezultat si calitate;
• Atenţie la detalii.
 

Aplică CV-ul la adresa electronică: resurse.umane@mobiasbanca.md
Informaţii suplimentare la tel.: 022 812 332

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Specialist creditare

or. Chișinău, Anenii Noi și Florești
 

 

 

Misiune post: Dezvoltarea directa a relaţiilor comerciale cu clienţii şi prospectarea pieţei clienţilor persoane fizice și juridice.
 

Beneficiile pe care le oferim:

• Vrem să îți extinzi cunoștințele, așa că vei avea o varietate de cursuri la care poți participa și
  avansa în carieră;
• Avem la dispoziție un portal Intranet, unde poți găsi informații de specialitate;
• Din moment ce prețuim sănătatea, vei dispune de asigurare medicală suplimentară;
• Salariu fix + alte avantaje financiare;
• Program de muncă stabil (Luni-Vineri, 08:45-17:45 / 08:00-17:00).
 

Responsabilităţi:

• Analiza pieţii, identificarea şi atragerea clienţilor potenţiali;
• Monitorizarea permanentă a portofoliului de clienţi, aplicând criteriile de segmentare;
• Analiza gradului de încadrare a clientului în criteriile de eligibilitate pentru produsele bancare;
• Vânzarea produselor şi serviciilor bancare.
 

Experienţa profesională:

• Experienţă în domeniul bancar sau în domenii conexe;
• Studii superioare cu profil economic;
• Cunoaşterea produselor şi serviciilor bancare;
• Cunoaşterea legislaţiei bancare în vigoare;
• Cunoştinţe avansate de aplicare: MS Office;
• Cunoaşterea limbii engleze va constitui un avantaj.
 

Aplică CV-ul la adresa electronică: resurse.umane@mobiasbanca.md
Informaţii suplimentare la tel.: 022 812 332

_________________________________________________________________