I.M.”Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A. is looking for a success driven, motivated and creative persons

 

 

 

 

 

 

 

Lăcătuş-reparator / Слесарь-ремонтник
 

 

 

Cerinţe faţă de candidat:

• Studii tehnice;
• Abilități de efectuare a întreținerii și reparației utilajelor conform proceselor tehnologice;
• Experiența de sudor sau posedarea cunoștințelor (este avantaj);
• Cunoașterea limbilor română/rusă;
• Posedarea abilităţilor de lucru în echipă;
• Abilitati de comunicare, organizare, inițiativă, spirit analitic, gândire logică.
• Lucru în ture;
• Dorința de a învăța lucruri noi.
 

Responsabilităţi:

• Asigură buna funcționare a utilajelor în vederea asigurării continuității activității;
• Raspunde cu operativitate solicitărilor, atunci când apar defecțiuni ale utilajelor sau ale instalațiilor;
• Identifică și analizează natura defecțiunilor apărute și cauzele care le-au generat;
• Verifică și asigură starea de funcționare a echipamentelor și a instalațiilor cu scopul de a depista eventuale defecțiuni;
• Efectuează lucrări de reparații și întreținere, la timp și de calitate, etc.
 

Oferim:

• Loc de muncă stabil;
• Salariu competitiv și achitat în termenii stabiliți;
• Acces gratuit în sala de sport a companiei;
• Asigurare medicală benevolă;
• Prînz asigurat de companie;
• Bonusuri lunare / anuale;
• Pachet social etc.
 

Persoanele interesate rugăm să transmită CV-ul cu menţionarea postului vacant la:
E-mail: hr@md.anadoluefes.com
S-au să ne contacteze la telefon:
Telefon: 022 885 219
M: 068499864

 

___________________________________________________________________________________

 


 

 

 

 

 

 

 

Electrician/ Электрик

  

 

Cerinţe faţă de candidat:

• Studii medii de specialitate, studii tehnice;
• Experiență profesională;
• Cunoaşterea limbilor română/ rusă;
• Posedarea abilităţilor de lucru în echipă;
• Abilitati de comunicare, organizare, inițiativă, spirit analitic, gândire logică.
 

Responsabilităţi:

• Asigurarea funcționării fără întrerupere a echipamentelor electrice, repararea și întreținerea acestora;
• Montarea echipamentelor electrice, instalarea rețelelor de alimentare cu energie electrică;
• Montarea instalațiilor electrice, comutația și racordarea panourilor;
• instalarea corpurilor de iluminat de orice modificație, întrerupătoarelor și cutiilor de distribuție etc.
 

Oferim:

• Loc de muncă stabil;
• Salariu competitiv și achitat în termenii stabiliți;
• Acces gratuit în sala de sport a companiei;
• Asigurare medicală benevolă;
• Prînz asigurat de companie;
• Bonusuri lunare / anuale etc.
 

Persoanele interesate rugăm să transmită CV-ul cu menţionarea postului vacant la:
E-mail: hr@md.anadoluefes.com
Sau să ne contacteze la numerele de telefon:
(022 885 219; 068 499 864)

 

___________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

Hamal/ Грузчик
 

Cerinţe faţă de candidat:

• Lucru în schimburi/ture;
• Sârguincios, punctual etc.
 

Responsabilităţi:

• Îndeplinirea sarcinilor zilnice;
• Menținerea ordinii la locul de muncă;
• Încarcarea și descarcarea materiei prime la necesitate etc.
 

Oferim:

• Salariu competitiv;
• Prînz asigurat de companiei;
• Îmbrăcăminte/ încălțăminte specială;
• Transport în raza or. Chișinău pentru schimbul II;
• Pachet social.
 

Pentru informații suplimentare rugăm să ne contactați la numerele de telefon:
(022 885 219; 068499864)


___________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

Maistru în secția îmbuteliere/ Мастер цеха розлива
 

 

 

 

Responsabilități:

1. Recepționează zilnic materiale de la depozit și asigură predarea producției finite la depozitul de producție finită;
2. Evidența zilnică și lunară a stocurilor de materiale în secție;
3. Asigură controlul sistematic de îndeplinire a normelor de producere cu evidența strictă a pierderilor de materiale folosite la liniile tehnologice;
4. Efectuează tranzacții în sistemul de evidență SAP legate de fluxul de materiale utilizate la îmbuteliere și de transferul producției finite la depozit.
5. Pregătește rapoarte lunare și documente de confirmare privind activitatea secției de îmbuteliere
 

Cerinţe faţă de candidat/ă:

• Studii în domeniul tehnic sau economic;
• O bună cunoaștere ale instrumentelor Microsoft Office (excel);
• Cunoașterea sistemului de evidență SAP (constituie un avantaj);
• Posedarea limbilor română, rusă (engleză constituie un avantaj);
• Sociabil/ă, dorința de a învăța;
• Calități de lider.
 

Oferim:

• Salariu competitiv;
• Asigurare medicală corporativă;
• Telefon mobil;
• Prînz asigurat de companie;
• Bonusuri lunare/anuale;
• Locul de muncă unde vă ve-ți simți apreciat/ă și respectat/ă;
• Acces gratuit în sala de sport a companiei etc.
 

Persoanele interesate rugăm să transmită CV-ul cu menţionarea postului vacant la:
E-mail: hr@md.anadoluefes.com
Telefon de contact (022 885 219; 068 499 864)