Daca esti tinar, ambitios, comunicabil si pozitiv

te invitam sa faci parte din familia noastra:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specialist Recrutare
 

 

 

Rogob este în căutarea unei colege/unui coleg pentru a suplini funcţia de Specialist Recrutare.
În rolul de Specialist Recrutare vei identifica necesitățile de recrutare și vei asigura compania cu necesarul de personal.
 

responsabilitățile tale:

• organizarea și coordonarea procesului de recrutare și selecție end to end a potențialilor candidați
• organizarea și participarea la interviurile de selecție conform procedurii de recrutare
• colaborarea cu departamentele interesate în procesul de recrutare
• evaluarea competențele potențialilor candidați, conform cerințelor de recrutare
• oferirea feedback-ului necesar candidaților în urma procesului de recrutare
• monitorizarea și evaluarea practicilor de recrutare, implementarea soluțiilor de optimizare a
  procesului existent și a celor mai bune practici de recrutare
• organizarea campaniilor de recrutare pe rețelele de socializare
• stabilirea parteneriatelor cu instituțiile de învățământ, agenții, organizații de specialitate, în
   vederea identificării specialiștilor din domeniu
• oferirea suportului necesar noului angajat în procesul de integrare în echipă
• oferă suport angajaților companiei în probleme de resurse umane (legislație, proceduri și politici
  interne etc.)
• actualizarea cu acuratețe a bazei de date a potențialilor candidați
• elaborarea rapoartelor specifice în baza indicatorilor de performanță prestabiliți
 

ce așteptăm:

• studii superioare (preferabil în managementul resurselor umane sau psihologie)
• experiență de min. 1 an într-o poziție similară
• cunoașterea legislației muncii
• fluență în limbile romănă și rusă, engleză reprezintă un avantaj
• bune cunoștințe a pachetului MS Office
• abilități excelente de organizare a timpului și de prioritizare a activităților
• respectarea termenelor-limită și realizarea sarcinilor simultane
• persoană proactivă și cu spirit de echipă
 

ce oferim:

• carieră într-o companie în plină dezvoltare
• pachet salarial și social stimulativ
• mediu de lucru dinamic
 

Dacă te-ai regăsit în cele descrise mai sus, transmite CV-ul și scrisoarea de intenții la adresa: hr@rogob.md  și noi avem grijă să te contactăm.
Te așteptăm în echipa Rogob!

___________________________________________________


 

 

 

 

 

 

Inginer IT
 

 

 

Rol: Responsabil de administrarea infrastructurii IT, calculatoare, sistemelor server si desktop, imprimante si alte echipamente IT
 

Responsabilitati:

• Instalarea de stații de lucru, sisteme de operare desktop, clienți de conectare în rețea, aplicaţii
  de uz general, imprimante, etc.
• Preluarea solicitărilor de la utilizatorii sistemului informatic a companiei;
• Urmărirea rezolvării solicitărilor;
• Menține buna funcționare a sistemelor, echipamentelor informatice, rețelei de calculatoare, rețelei
  de telefonie, cintare cu interfata de comunicare IT
• Asigură funcționarea sistemelor IT in conformitate cu cerințele standard de disponibilitate a
  sistemelor;
• Contribuie la realizarea procedurilor de lucru verifică și implementează procesele de business
  stabilite la nivel de companie;
• Mentenanta camerelor video, asigurarea motorizarii video online
• Asigură compatibilitatea cu regulamentele și procedurile companiei de securitate a informației;
• Se asigură că toate activitățile de care este responsabil sunt realizate cu respectarea normelor
  legale și procedurilor interne;
• Respectă normele legale de sănătate şi securitate în muncă, de prevenire şi stingere a incendiilor;
 

Cerinte:

• Studii superioare cu profil informatic
• Experiență în domeniu min. 2 ani;
• Cunoștințe în sisteme de operare Windows, Linux, iOS, sisteme de fişiere, administrarea
  sistemelor, comenzi de la tastatură, fişiere cu comenzi, fişiere script
• Cunoștințe calculatoare şi subsisteme hardware: structura şi arhitectura calculatoarelor,
  procesoare, discuri, memorii, adaptoare de intrare / ieşire pentru echipamente, controllere,
  interfeţe de comunicare IT etc.
• Cunoașterea conceptelor şi arhitecturii de reţea, funcţionarea reţelelor, tipuri de reţele, medii de
  comunicaţii;
• Asigurarea securității accesului în reţea, securitatea datelor accesibile în reţea.
 

Valori /Abilități de bază:

• Gândire tehnică analitică
• Atenţie la detalii
• Culegere, clasificare şi interpretare a informaţiilor
• Planificare şi organizare a operaţiilor şi activităţilor
• Capacitate de lucru în condiţii de stres
• Capacitate de negociere şi persuasiune
• Spirit de iniţiativă, operativitate, flexibilitate
• Orientare spre client
 

Persoanele interesate pot expedia CV-ul la adresa: hr@rogob.md  

___________________________________________________


 

 

 

 

 

 

 

 

Manager calitate
 

 

 

Rol: Responsabil de asigurarea implementării politicilor de marketing prin promovarea brandurilor companiei
 

Responsabilități:

Asigura conducerea operativa, planificarea si executia intregii activitati de managementul calitatii in cadrul societatii si duce la indeplinire toate deciziile Directorului General
Asigură controlul tehnic de conformitate la receptie, pe flux și la final;
Coordonează verificarea conditiilor de manipulare și transport a produselor aprovizionate în vederea eliminarii cazurilor de abateri;
Asigură un sistem de control al modului de depozitare a materiilor prime și produselor finite;
Asigură mecanismul de identificare și izolare cu maxima operativitate neconformitățile apărute pe fiecare fază a procesului tehnologic;
Asigură mecanismul de respingere a produsele neconforme în toate fazele de fabricație și urmărește ca acestea să fie rezolvate în conformitate cu procedurile specifice de tratare a neconformităților;
Participă la ședințele de analiză a neconformităților;
Propune măsuri de rezolvare a neconformităților;
Participă la rezolvarea cu maximă operativitate a reclamațiilor apărute de la clienți;
Elaborează și asigură aplicarea documentelor sistemului calității;
Asigură desfășurarea auditurilor interne privind managementul calității, analizează neconformitățile, propune metode de înlăturare și se asigură de implementarea măsurilor propuse;
Organizează și coordonează din punct de vedere a fabricației și a stabilirii parametrilor tehnologici pentru produsele sau brandurile noi;
Asigură întocmirea documentației necesare pentru produsele sau brandurile noi;
Revizuirea și îmbunătățirea fișelor tehnologice pentru fiecare produs;
 

Cerințe:

- Cunostinte avansate in domeniul tehnologiei prelucrarii carnii si produselor din carne;
- Asortimentul si terminologia produselor din carne;
- Procesul de producere, fluxul tehnologic, utilajul si echipamentul de lucru in domeniul industriei
  carnii;
- Hotaririle de Guvern, regulamente, norme igienice, microbiologice, fizico chimice si sanitare
  privind producerea produselor din carne;
- Legea cu privire la stabilirea principiilor si a cerintelor generale privind siguranta alimentelor;
- Actele normative din domeniul Industriei Alimentare;
- Bazele organizarii muncii, metode de planificare;
- Cunostinte de operare PC;
- Evidenta si coordonare;
- Legislaţia muncii;
- Reguli şi norme sănătatea şi securitatea muncii, igiena, sanităria şi securitatea antiincendiară.
- Standardul ISO 22000:2005 şi documentele privind sistemului de siguranţă alimentară.
 

Noi oferim:

Salariu motivant;
Prinz gratuit;
Pachet social.
 

Persoanele interesate pot expedia CV-ul la adresa: hr@rogob.md  

___________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Merchandiser
 

 

 

Responsabilitati:

- Asigurarea si aprovizionarea permanenta a rafturilor cu produsele companiei;
- Verificarea aranjarii produselor in raft in scopul unei bune prezentari a marfii;
- Verificarea termenelor de valabilitate a produselor si expunerea lor in functie de termene;
- Controlul zilnic a etichetelor de pret pentru fiecare produs;
- Asigurarea concordantei intre pretul produsului expus spre vinzare si eticheta magazinului;
- Emiterea comenzii in cazul lipsei unor produse din stoc;
- Mentinerea si construirea unor relatii profesioniste cu toti clientii;
- Raportarea imediata a sugestiilor si dorintelor din partea clientilor;
- Remedierea oricarei situatii semnalate de catre client;
- Protejarea/imbunatatirea imaginii companiei.
 

Cerinte:

- Studii superioare;
- Cunoasterea limbii romane, ruse.
- Abilitati de comunicare bine dezvoltate;
- Adaptabilitate, seriozitate, atitudine pozitiva.
 

Noi oferim:

- Salariu competitiv;
- Dezvoltare profesionala;
- Pachet social.
 

Persoanele interesate sunt invitate sa trimita un CV in atentia Departamentului Resurse Umane pe adresa hr@rogob.md cu specificarea postului.

___________________________________________________

 


 

 

 

 

 

 

Operator facturare
 

 

 

Responsabilitati:

- Reflectarea corecta in sistemul informatic a tuturor operatiunilor efectuate cu marfurile aflate in stoc;
- Emiterea facturilor de livrare, conform procedurilor interne si a instructiunilor sefului direct;
- Anularea documentelor emise pentru marfa nelivrata in conformitate cu procedurile interne;
- Participare la realizarea inventarierilor periodice;
- Pregatirea produsele pentru livrare, cintarirea produselor;
- Respectarea instructiunilor de lucru referitoare la ambalare, etichetare produse.
 

Cerinte:

- Disponibilitate pentru program in schimburi
- Perseverenta la locul de munca
- Persoana stabila, rabdatoare
- Seriozitate
- Capacitate de concentrare
- Cunostinte de operare PC
 

Noi oferim:

- Pachet social;
- Salariu atractiv;
- Prinz gratuit.
 

Persoanele interesate sunt invitate sa trimita un CV in atentia Departamentului Resurse Umane pe adresa hr@rogob.md cu specificarea postului.

___________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

Muncitor depozit
 

 

 

Responsabilitati:

• Formează comanda conform Fişei preluate.
• Sticherează corect produsele.
• Ambaleaza produsele în conformitate cu procedura si instrucţiunile de producere.
• Depozitează produsele în lăzi.
 

Cerinte:

• Studii medii sau medii incomplete;
• Experienta in lucru (avantaj);
• Posedarea limbilor romana si rusa;
• Atenţie, rapiditate, rezistenţă, atitudine pozitivă în relaţiile colegii.
• Lucru in schimburi.
 

Noi oferim:

- Salariu competitiv;
- Prinz gratuit;
- Pachet social.
 

Persoanele interesate pot expedia CV-ul la adresa:hr@rogob.md sau telefona 060685551

___________________________________________________

 

 

 


 

 

 

Casier-contabil
 

 

 

Responsabilitati:

- Evidenta operatiunilor de casa in moneda nationala si valuta straina.
- Raspunde de tinerea corecta si la zi a evidentei primare privind operatiunile de incasari si plati
  prin casierie.
° Incaseaza prin numarare faptica sumele de bani in prezenta persoanelor care platesc si
   intocmeste
° la momentul incasarii chitantele pentru sumele incasate.
° Elibereaza numerar din caserie numai in baza unei Dispozitii de plata semnata de contabilul-sef
  si directorul general, sau de catre persoanele imputernucite prin ordin sa exercite functiile.
° Raspunde de depunerea numerarului incasat in contul unitatii la banca.
° Intocmeste cu strictete documentele de insotire pentru geanta transmisa atit prin serviciul de
  incasare a bancii, cit si prin curierul imputernicit de catre administratie.
° Intocmeste zilnic Registrul de casa in programul de contabilitate.
° Preda zilnic contabilului-sef primul exemplar a Registrului de casa impreuna cu documentele de
  insotire.
° Respecta plafonul de casa, plafonul de plati/zi conform legislatiei in vigoare.
° Raspunde de exactitatea calculelor din documentele intocmite.
 

Cerinte:

- Studii superioare in domeniul economiei - avantaj (contabilitatea);
- Atentie la detalii, onestitate, responsabilitate; integritate; corectitudine.
- Gindire analitica, organizare, abilitati de comunicare.
 

Noi oferim:

- Salariu competitiv;
- Pachet social deplin.

 

Persoanele interesate sunt invitate sa trimita un CV in atentia Departamentului Resurse Umane pe adresa hr@rogob.md cu specificarea postului.

___________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofer-expeditor
 

 

 

Responsabilitati:

- Verificarea marfii si documentelor pentru livrare;
- Deservirea clientilor cu amabilitate,
- Executarea livrarilor in termen;
- Predarea facturilor conform raportului de livrare;
- Pastrarea camionului conform cerintelor de intretinere;
 

Cerinte:

- Studii liceale / scoala profesionala;
- Cunoasterea zonelor geografice ale Moldovei;
- Cunoasterea lucrului cu aparatul de casa, facturile fiscale;
- Experienta de conducere a automobiliului min 3 ani;
- Cunostinte minime in domeniul reparatiei camioanelor;
- Asimilarea cu usurinta a informatiei despre RUTE; CLIENTI; PRODUS;
- Abilitati de comunicare;
- Atitudine pozitiva fata de client si tratarea lor cu respect.
- Domiciliu Ciorescu, Goianul Nou, Cricova.
 

Compania ofera:

- Salariu competitiv;
- Pachet social;
 

Persoanele interesate sunt invitate sa trimita un CV in atentia Departamentului Resurse Umane pe adresa hr@rogob.md cu specificarea postului.

___________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

Inginer-sef
 

 

 

Responsabilitati:

Raspunde de organizarea si desfasurarea activitatii de productie la nivel buna functionare, exploatare si intretinere a utilajelor;
Raspunde de realizarea lucrarilor de constructii, montaj sau dupa caz, de instalatii, izolatii, reparatii repartizate de conducerea companiei;
Supravegheaza executia lucrarilor pe tot timpul programului de lucru;
Este responsabil de elaborarea si implementarea planurilor de intretinere;
Asigura realizarea programului cantitativ zilnic astfel incit toti salariatii din subordine sa-si realizeze sarcinile de serviciu;
Raspunde de respectarea tehnologiilor de executie si a instructiunilor de exploatare si intretinere a mijloacelor de mica si medie mecanizare;
Raspunde de introducerea si aplicarea metodelor celor mai noi si eficiente, productive in compartimentul pe care-l conduce;
Asigura exploatarea utilajelor si instalatiilor de catre persoane bine instruite si pregatite profesional in scopul folosirii acestora;
Consulta solutia tehnica cu superiorul;
Asigura punctul de lucru cu desene, fise tehnice si alte documente in scopul evitarii de neconformitati;
Raspunde de luarea masurilor de evitare a intreruperilor si stagnarilor in activitatea pe care o desfasoara;
Prezinta conducerii companiei informatii si rapoarte cu privire la situatia si eventualele deficiente constatate;
Intocmirea planului de gestionare si reparatie a utilajului si verificarea executarii lui;
 

Cerinte:

Studii tehnice superioare;
- Experienta in domeniu minim 2 ani;
- Cunoasterea Ms.Office, Internet, e-mail;
- Permis de conducere.
 

Persoanele interesate sunt invitate sa trimita un CV in atentia Departamentului Resurse Umane pe adresa hr@rogob.md  
cu specificarea postului.

___________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

Trade Marketing
 

 

 

Rol: Monitorizarea și implementarea activităților de marketing comercial în vederea generării interesului față de produsele companiei și loializării consumatorilor
 

Responsabilități:

• Participarea la realizarea strategiilor de marketing comercial;
• Planificarea, coordonarea, lansarea și controlul realizării activităților de marketing;
• Pregătirea și prezentarea activităților de marketing pentru angajații departamentului vînzări;
• Analiza eficienței activităților realizate și a impactului lor asupra principalelor indicatori de vînzări;
• Implementarea campaniilor de Marketing conform conceptelor elaborate;
• Planificarea, comandarea și controlul materialelor promoționale,
• Evaluarea eficienței amplasării materialelor promoționale;
• Participarea la elaborarea standardelor de mercantizare și controlul asupra respectării lor în
  unitățile comerciale;
• Auditul unităților comerciale în cadrul realizării activităților planificate;
• Raportarea activității realizate.
 

Cerințe:

• Studii superioare;
• Experiență într-o poziție similară, preferabil în companii FMCG;
• Cunoașterea limbi straine;
• Cunostințe avansate operare PC;
• Calități personale: integritate, transparență, responsabilitate, creativitate, flexibilitate, orientare
  către soluții și rezultate, perseverență;
• Abilități excelente de comunicare scrisă și verbală.
 

Noi oferim:

- Salariu competitiv;
- Pachet social.
 

Persoanele interesate pot expedia CV-ul la adresa: hr@rogob.md

sau sa telefoneze 060685551
 

___________________________________________________

 

 

 

 

 

Șef de producție
 

 

 

Responsabilităţi:

• Supraveghează procesul de producție, elaborează programul de producție, coordonează
  activitățile schimburilor de producție;
• Asigură eficiența costurilor de producție, decide de ce resurse este nevoie;
• Estimează costurile și stabilește standardele de calitate;
• Monitorizează standardele produselor și implementează programe de control a calității producției;
• Responsabil pentru funcționarea utilajelor în parametrii maximi de productivitate;
• Estimează, negociază și agreează bugetele și termenele de realizare a producției cu
  Departamentul Vânzări;
• Selectează, plasează comenzi și achiziționează materiale necesare pentru asigurarea procesului
  de producție;
• Colaborează cu departamentele Achiziții, Marketing și Vânzări;
• Organizează repararea și întreținerea periodică a echipamentelor de producție;
• Planifică, controlează și evaluează utilizarea eficientă a resurselor din cadrul Producției (umane și
  materiale);
• Se asigură că instrucțiunile cu privire la sănătate și siguranță la locul de muncă sunt respectate;
• Asigură curățenia și sanitaria în aria de activitate;
• Coordonează și motivează echipa din subordine;
• Responsabil de a propune măsuri de îmbunătățire a activității de producere.
 

Cerinţe:

- Studii superioare tehnice;
- Experiență în coordonarea activității de producere minim 2 ani;
- Bune cunoștințe de operare PC;
- Cunoașterea limbii engleze;
- Abilități de analiză, planificare, organizare, coordonare și supervizare;
 

Noi oferim:

- Salariu competitiv;
- Pachet social.
 

Persoanele interesate pot expedia CV-ul la adresa: hr@rogob.md

sau sa telefoneze 060685551
 

___________________________________________________

 

 

 

 

 

Tehnolog
 

 

 

Responsabilitati:

• Elaborarea retetelor pentru produsele din carne;
• Asigurarea aplicarii retetelor si respectarea modului de preparare;
• Participarea la procesul tehnologic de preparare;
• Supravegherea produselor la toate etapele de fabricație;
• Respectarea planificării şi trimiterea produselor finite pentru analize la laboratoarele externe;
• Efectuarea de teste şi probe tehnologice pentru lansarea unui produs nou;
• Monitorizarea modificărilor apărute în legislaţie legat de procesul de producere ;
 

Cerinte:

• Studii superioare in domeniul industriei alimentare (carne si produse din carne);
• Experienta in domeniul procesarii carnii;
• Experienta in coordonarea procesului tehnologic;
• Comunicabil, responsabil, energic, spirit de initiativa.
 

Noi oferim:

- Salariu competitiv;
- Prinz gratuit;
- Pachet social.
 

Persoanele interesate pot expedia CV-ul la adresa: hr@rogob.md

sau sa telefoneze 060685551
 

___________________________________________________

 

 

 

 

 

Operator introducere date (magazin)
 

 

 

Responsabilitati:

- Introducerea fiselor culinare;
- Miscarea interna a materialelor;
- Descompletarea produselor;
- Verificarea corectitudinii produselor pe culinarie cu vinzarea si stocul ramas.
 

Cerinte:

- Studii medii speciale sau superioare contabile;
- Experienta in domeniu (avantaj);
- Responsabilitate, onestitate, punctualitate, seriozitate.
 

Noi oferim:

- Salariu competitiv;
- Pachet social.
 

Persoanele interesate pot expedia CV-ul la adresa: hr@rogob.md

sau sa telefoneze 060685551
 

___________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depozitar
 

 

 

Responsabilitati:

- Depozitarea marfii;
- Evidenta produselor la depozit;
- Respectarea procedurilor interne;
- Predarea-primirea produselor din gestiune;
- Efectuarea lucrului in conformitate cu politica companiei, legislatia si normele de tehnica
  securitatii muncii specifice locului de munca.
 

Cerinte:

- Studii speciale sau superioare;
- Cunostinte practice de evidenta a stocurilor si a documentelor;
- Experienta minim 1 an in domeniu;
- Lucru in schimburi;
- Responsabilitate, onestitate, punctualitate, seriozitate.
 

Noi oferim:

- Pachet social;
- Prinz gratuit;
- Salariu competitiv.
 

Persoanele interesate pot expedia CV-ul la adresa: hr@rogob.md  

___________________________________________________


 

 

 

 

 

 

Medic veterinar
 

 

 

Rol: Asigură controlul calității produselor pe tot fluxul de producție
 

Responsabilitati:

- Verifică respectarea instrucțiunilor tehnologice privind ambalarea, marcarea și livrarea produselor;
- Participă la recepțiile de materie primă și materiale auxiliare și întocmește rapoartele aferente;
- Verifică respectarea fișelor tehnice ale produselor în toate etapele de fabricație;
- Verifică etichetele produselor;
- Monitorizează starea de igienă în timpul procesului de fabricație;
- Verifică respectarea procedurilor de lucru pe tot fluxul de producție (tranșare, procesare, livrare)
- Efectuează controlul conformității produselor conform standardelor de firmă și legislației în vigoare;
- Supraveghează personalul de la depozite pentru respectarea normelor de igienă și de protecție a
  alimentelor în timpul manipulării și încărcării produselor;
- Monitorizează și verifica punctele critice de control și punctele de control;
- Recoltează probe representative de produs finit, le pregatește și le expediază la laborator, ridică
  rezultatele de analiză din laborator și se asigură de buna funcționare și desfășurare a programului
  de autocontrol;
- Identifică și raportează orice risc ce poate influența calitatea și siguranța alimentară a produsului;
- Participă la implementarea corecțiilor și acțiunilor corective necesare;
- Verifică starea termică și de igienă din spațiile de depozitare și normele de protecție a alimentelor
  pe durata depozitării;
- Avizează livrarea produselor în ordinea fabricației cu respectarea termenelor de valabilitate;
 

Cerinte:

- Studii superioare in domeniu;
- Experienta în domeniu (avantaj);
- Constituie un avantaj experiența ca inginer calitate în industria cărnii;
- Cunostințe în domeniul producerii mezelurilor și produselor din carne;
- Cunoștințe în domeniul standardizării și metrologiei, cunoasterea Regulamentului în vigoare;
- Cunoașterea la perfecție a limbilor romînă, rusă, engleză (avantaj);
- Cunoașterea PC - Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint, Microsoft Outlook;
 

Persoanele interesate pot expedia CV-ul la adresa: hr@rogob.md  

___________________________________________________


 

 

 

 

 

 

 

Vinzator-casier produse alimentare (Chisinau)
 

 

 

Compania ROGOB te invită să faci parte dintr-o echipă de profesioniști în cadrul magazinelor din Chișinău. Dacă ești tînăr, ambițios, comunicabil și pozitiv te invităm să faci parte din familia noastră.
 

Cerinţe:

- Vorbirea fluentă a limbilor romînă și rusă;
- Persoană pozitivă, flexibilă, cu spirit de echipă dezvoltat și rezistentă la stres;
- Cunoașterea calculatorului;
- Prudenţă, responsabilitate, integritate și atenție la detalii;
- Experiență în vânzarea produselor din carne reprezintă un avantaj.
 

Responsabilităţi:

Deservirea si consultarea clientilor;
Ordonarea produselor în vitrine;
Receptionarea marfii din depozit;
 

Noi oferim:

- Salariu atractiv + bonusuri constante;
- Ambianță de lucru placută într-o echipă tinara și prietenoasă;
- Traininguri la locul muncă;
- Posibilitatea creșterii profesionale;
 

Persoanele interesate sunt invitate sa trimita un CV in atentia Departamentului Resurse Umane pe adresa hr@rogob.md cu specificarea postului sau sa telefoneze la numarul de tel. 022-866-509; 060685551

___________________________________________________


 


 

 

 

 

Muncitori sectia Producere
 

 

 

Cerinte:

- Studii medii sau medii de specialitate;
- Experienta in domeniul prelucrarii carnii min.1an;
- Persoane responsabile, punctuale;
- Rezistenta la sarcini repetate.
- Disponibili pentru activitate in schimburi
 

Noi oferim:

- Pachet social;
- Transport de serviciu;
- Prinz gratuit;
- Salariu atractiv.
 

Persoanele interesate sunt invitate sa trimita un CV in atentia Departamentului Resurse Umane pe adresa hr@rogob.md  cu specificarea postului sau sa telefoneze la
numarul 060685551

___________________________________________________